Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-17

NP3 Fastigheter: NP3 offentliggör resultatet av återköpserbjudandet samt förtidsinlöser bolagets obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

NP3 Fastigheter AB (publ) ("Bolaget" eller "NP3") offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget den 14 september 2020 ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall 13 april 2021 och ISIN SE0009805054 ("Obligationerna"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 17 september 2020. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 256 miljoner kronor.

NP3 avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,25 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna och Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas den 23 september 2020.

NP3 meddelar vidare att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer, i enlighet med punkt 10.3 (Early voluntary redemption by the Issuer (call option)) i villkoren för Obligationerna. Inlösen är villkorad av att emissionslikviden utbetalas för Bolagets nya obligationsemission som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande från den 16 september 2020 ("Nya Obligationerna"). Datumet för förtida inlösen kommer att vara den 14 oktober 2020 och inlösenbeloppet för varje Obligation kommer att uppgå till det tillämpliga inlösenbeloppet (dvs. 101,00 procent av nominellt belopp), plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken för Obligationerna som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 7 oktober 2020.

En underrättelse om villkorad förtida inlösen skickas till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 17 september 2020.

I samband med förtidsinlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista i enlighet med gällande regelverk och sista dagen för att handla med Obligationerna kommer vara på eller omkring den 5 oktober.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har varit arrangörer och bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt agerat arrangörer och bookrunners för Återköpserbjudandet. Roschier är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

Författare NP3 Fastigheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.