Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

NP3 Fastigheter tillträder förvärv i Skellefteå enligt tidigare offentliggjort pressmeddelande

NP3 Fastigheter ("NP3" eller bolaget) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 24 juni 2021 att bolaget slutfört ett  förvärv från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB. Förvärvet avsåg sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor i Skellefteå.

Förvärvet var villkorat av ett godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige. Förvärvet godkändes av kommunfullmäktige den 28 september och överklagande tiden har löpt ut. NP3 har tillträtt förvärvet per den 1 november 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Författare Cision