Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

NPinvestor.com A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S

Selskabsmeddelelse 40 / 2020

11. marts 2020

Indkaldelse ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S CVR-nr. 26518199
torsdag den 26. marts 2020 kl. 11:00.

Bestyrelsen for NPinvestor.com A/S indkalder hermed i henhold til
vedtægternes § 5 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der
afholdes: torsdag den 26. marts 2020 kl. 11:00.

Generalforsamlingen afholdes hos KLAR Advokater, Indiakaj 12, 2100
København Ø.

Dagsordenen er følgende:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.      Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.

5.      Valg af bestyrelse.

6.      Valg af revisor.

7.      Lønpolitik og godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende
regnskabsår.

8.      Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Peter Christian Kierkegaard som
dirigent.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for regnskabsåret 2019 til
generalforsamlingens godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i
årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Den samlede bestyrelse er på valg, jf. vedtægternes § 9.

Bestyrelsen opfordrer eventuelle kandidater til at meddele deres kandidatur
på generalforsamlingen. Bestyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at
der vil skulle aflægges oplysning om kandidaternes ledelseshverv i andre
erhvervsdrivende virksomheder (bortset fra selskabets 100 % ejede
datterselskaber) i henhold til selskabslovens § 120.

Eftersom det endelige kandidatfelt først kendes på generalforsamlingen, vil
det ikke være muligt at brevstemme vedrørende dagsordenens pkt. 5.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Kreston CM,
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Usserød Kongevej 1572970
Hørsholm.

Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsen foreslår, at lønpolitik og overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning for NPinvestor.com A/S godkendes. Forslag til
lønpolitik og overordnede retningslinjer er tilgængelig på selskabets
hjemmeside www.npinvestor.com.

Lønpolitikken og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
skal sikre en konkurrencedygtig aflønning, fremme forretningsmæssig
udvikling, give mulighed for medejerskab for ledelse og medarbejdere samt
sikre en sund og effektiv risikostyring.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsens vederlag for igangværende
regnskabsår fastsættes i overensstemmelse hermed.

Vedtagelseskrav

Samtlige forslag kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets kapital udgør
nominelt DKK 1.006.103,40. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10 giver ret
til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 19. marts 2020.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret
til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund
af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om
ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i
ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst
adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort
for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær
på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har
modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades direkte fra
selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com

fra den 11. marts 2020.

Anmodning om adgangskort til generalforsamlingen kan indtil tirsdag den 24.
marts 2020, kl. 23.59 rekvireres via skriftlig henvendelse til VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, Tlf.: +45 4358 8866.
Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der
ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til
generalforsamlingen.

Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og
inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort med stemmesedler vil blive udleveret ved ankomstregistreringen
på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan ? i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen ? vælge at afgive brevstemme (med undtagelse af
dagsordenens pkt. 5). Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende
deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300
København S, således at brevstemmen er VP Investor Services A/S i hænde
senest onsdag den 25. marts 2020 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke
tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal
fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagts- og brevstemmeblanket
kan findes på selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og
underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade
14 i hænde senest tirsdag den 24. marts 2020, kl. 23.59. Fuldmagten kan
sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København
S.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Selskabets årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside,
www.npinvestor.com.

Materiale til NPinvestor.com?s ordinære generalforsamling:

-                          Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
-                          Årsrapport 2019
-                          Lønpolitik og overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning
-                          Blanket ? brevstemme og fuldmagt
-                          Blanket ? Tilmelding

Venlig hilsen NPinvestor.com A/S

På bestyrelsens vegne

Christoffer Colding, Bestyrelsesformand

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed
indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre
muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle,
investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Ticker kode: NPINV

NPinvestor udbyder bl.a. Copy Trading der betyder, at investorer kan
kopiere andre investorers (kaldet Copy Trader Masters) handler automatisk.
Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at
andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi
automatisk.

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmæglervirksomhed med EU-licens
reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail:
jfa@npinvestor.com

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200
250, e-mail: ca@vhcorp.se

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
info@npinvestor.com
www.npinvestor.com

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.