Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

NRS: Norway Royal Salmon (NRS) - Flaggemelding

Meldepliktig handel:

Trondheim, 12. februar 2020.

Det vises til flaggemelding av 20. januar 2020 hvor det fremgår at Frøy Gruppen
AS («Frøy Gruppen») fikk overført Gåsø Næringsutvikling AS («Gåsø
Næringsutvikling») sine 6 993 188 aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS» eller
«Selskapet»), tilsvarende 16,05 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. Gåsø
Næringsutvikling er eneeier i Frøy Gruppen, og overføringen ble gjort som ledd
av en re-organisering i forbindelse med planlagt overføring av aksjeposten til
NTS ASA («NTS»). Overføringen til NTS skal skje gjennom fusjon av Frøy Gruppen
og Herkules Invest 316 AS («Herkules Invest 316»), et heleid datterselskap av
NTS.

Det ble i dag, 12. februar 2020, avholdt generalforsamling i NTS hvor
fusjonsplanen, samt utstedelse av vederlagsaksjer, ble godkjent.

Fusjonen er forventet å være endelig gjennomført før 1. april 2020.

Herkules Invest 316 vil ved gjennomføring av fusjonen eie 6 993 188 aksjer i
NRS, tilsvarende 16,05 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. NTS, som
eneeier til Herkules Invest 316, vil således indirekte bli eier i av aksjer i
NRS. Etter dette vil Gåsø Næringsutvikling ikke lenger eie aksjer i NRS.

I henhold til avtalen mellom Gåsø Næringsutvikling og NTS, skal Gåsø
Næringsutvikling beholde retten til eventuelt utbytte fra NRS for 2019 som
utbetales i 2020, innenfor rammer som er akseptable for styret i NTS.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven §§ 4-2
og 4-3

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495183

Författare OSE News