Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

NST: Oslo Børs - NST482 - Ny statsobligasjon til notering 17.02.2020

Lånets navn: 1,375% Den norske stat 20/30
Ticker: NST482
Instrument ID: 1305285
ISIN: NO0010875230
Segment: OBAU
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 24 mrd, hvorav 4 mrd reserveres staten
Forfallsdato: 19.08.2030
Rente: 1,375 %
Rentebærende f.o.m.: 19.02.2020
Sektorliste: Norwegian Government Bonds (OGB)
Tilrettelegger: Norges Bank
Verdipapirregister: VPS
ESMA-kategori: Sovereign bond

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495566

Författare OSE News