Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

NTS: NTS ASA - Flaggemelding

Det vises til børsmelding offentliggjort av NTS ASA («NTS» eller «Selskapet»)
12. februar 2020, angående avholdt ekstraordinær generalforsamling vedrørende
inngåelse av fusjonsplan mellom Frøy Gruppen AS («Frøy Gruppen») som
overdragende selskap og et heleid datterselskap av NTS som overtakende selskap,
hvoretter det skal utstedes vederlagsaksjer i Selskapet.

Etter gjennomføringen av fusjonen og ved utstedelse av vederlagsaksjene vil Gåsø
Næringsutvikling AS («Gåsø Næringsutvikling») bli eier av 46 516 416 aksjer,
tilsvarende 39 % av de utstedte aksjene og stemmene i Selskapet. Gåsø
Næringsutvikling er et selskap som er kontrollert av Helge Gåsø, som ved
gjennomføring av fusjonen og utstedelsen av vederlagsaksjene vil tre inn som
styremedlem i NTS.

Fusjonen er forventet å være endelig gjennomført før 1. april 2020.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-3

Rørvik 12. februar 2020
NTS ASA

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495180

Författare OSE News