Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-02

Nu kanske det värsta är över för investmentbolaget

Premium Minskat substansvärde. Ett av de sämsta åren mätt som totalavkastning. Nedskrivningar. Det har sannerligen varit ett tufft 2022 för Kinnevik och det fjärde och sista kvartalet var, tyvärr, inte något bättre. Emellertid kanske det värsta är över?

Med dagens färska rapport från Kinnevik får vi svart på vitt hur (av)skytt tillväxtbolag och onoterade tillgångar var under 2022. Med en stor exponering mot nyss nämnda minskade investmentbolagets substansvärde relativt med Q4 2021 med -27% under det fjärde kvartalet. Mätt kvartal för kvartal var minskningen -9 procent.

Det blir något orättvist att jämföra med till exempel SIXRX, då Kinnevik äger såväl onoterat som noterat, såväl bolag noterade i Sverige som utanför dess gränser, men det kan ändå tjäna som en måttstock. Under det fjärde kvartalet steg SIXRX med 10%, vilket gör att Kinneviks portföljprestation är totalt -37 procentenheter(!) sämre än index.