Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Nuevolution: Nuevolution AB (publ) delårsrapport för perioden som slutade 30 september 2017 tillgänglig

Stockholm, 7 november 2017. Nuevolution AB (publ) delårsrapport för
perioden 1 juli - 30 september 2017 finns nu tillgänglig på bolagets
hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av perioden 1 juli - 30 september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,8).
· Rörelsekostnaderna uppgick till 31,9 MSEK (29,5).
· Rörelseresultatet uppgick till -30,3 MSEK (-27,7).
· Nettoresultatet uppgick till -28,6 MSEK (-25,6).
· Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) var -0.66 SEK (-0.60).
· Likvida medel uppgick till 146,4 MSEK per 30 september 2017 (179,6
per 30 juni 2017). Nettokassan uppgick till 142,3 MSEK per 30
september 2017 (175,2 per 30 juni 2017).

· Den 18 september meddelade företaget att det avser att ansöka om
noteringen av sina aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad före den
30 juni 2018, som en del av företagets uppdaterade strategiska plan
"Mot nya horisonter". Betydande resurser fokuseras för närvarande på
att uppnå detta mål.

· I Nuevolutions interna program för ROR?t-hämmare (inflammation),
förutsatt att resultatet av en pågående in vivo IBD-studie är
positiv, förväntas det krävas endast några få ytterligare data för
att kunna välja en klinisk strategi, där även ankyloserande spondylit
har blivit ytterligare en potentiell indikation.

· I programmet för selektiv bromodomän BET BD1 (inflammation)
initierades den IL23-inducerade modellen för dermatit (för psoriasis
eller atopisk dermatit) under den tremånadersperiod som slutade den
30 september 2017 och data förväntas under följande
tremånadersperiod. Programmet fortsätter att utvecklas enligt plan.

· I partnerskapet med Almirall kring ROR?t-hämmare (dermatologi och
psoriasisartrit) gav en betydande samarbetsinsats under den
tremånadersperiod som slutade den 30 september 2017 goda framsteg.

· I samarbetet med Amgen förväntar vi oss att in vivo kunna bevisa
koncepttestning i två cancerprogram inom tre till sex månader.

· Våra insatser inom affärsutvecklingen gör goda framsteg mot att
kunna sluta nästa partnerskapsavtal. Vår guidning för att nå nästa
partnerskap ges nu som ett intervall på 3-12 månader.

Händelser efter den 30 september 2017:

Vid årsstämman den 12 oktober 2017 godkände aktieägarna ny
bolagsordning, inklusive ändring av räkenskapsår från 1 juli - 30
juni till 1 januari - 31 december. Det innebär att Nuevolution kommer
att rapportera ett kortare räkenskapsår för 2017 omfattande 1 juli
till 31 december 2017.

Den 30 oktober 2017 meddelade bolaget att valberedningen i Nuevolution
AB (publ) föreslår att Fredrik Arp ska väljas till styrelseledamot
vid en extra bolagsstämma.

Den 3 november 2017 meddelade företaget att det har anställt Johnny
Stilou som direktör för Investor Relations och Corporate
Communication.

VD har ordet

"Betydande administrativa och investor relations-aktiviteter har
genomförts eller initierats under kvartalet med sikte på att
genomföra de viktiga mål som offentliggjordes i årsredovisningen
(offentliggjord den 18 september 2017). Utöver detta fortsätter
företaget att utvecklas positivt inom forsknings- och inom
affärsverksamheten. Jag är därför nöjd över att kunna slå fast att vi
behåller vår guidning kring att uppnå de mål som vi har satt upp",
säger VD Alex Haahr Gouliaev.

Den 7 november kl. 14.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att
hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet
samt en uppdatering av forskningsprogrammen och
partnerskapsaktiviteter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt
följande:

LIVE-deltagande tisdag 7 november 2017 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2690

DK: +45 3544 5576

UK: +44 20 3008 9804

US: +1 855 7532 235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på
www.nuevolution.com under investerardelen och på
www.financialhearings.com

INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att
finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under
investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 7020 0987

E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO

Telefon: +45 3913 0947

E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk
utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades
2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar
sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med
läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna
hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions
forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom
inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdag 7
november 2017 kl. 08.30 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i
Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nuevolution/r/nuevolution-ab--publ--delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/13526/2384359/747265.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.