Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Nuevolution: Nuevolution AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2015/16 tillgänglig

Stockholm, 10 maj 2016. Nuevolution AB's (publ) delårsrapport för
tredje kvartalet 2015/16 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida
(www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av det tredje kvartalet 2015/2016

· Under det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2015/16 kom det ut
ytterligare prekliniska studier i Nuevolutions program för ROR?t
inverse agonist (hämmare) med positiva resultat för sin
läkemedelskandidat.

· I februari 2016 meddelade Nuevolution att företaget kommer att få en
milstolpsbetalning på 2,0 MUSD från sitt samarbete med Novartis,
vilket inleddes i januari 2014.

· I mars 2016 meddelade bolaget att European Patent Office utfärdat
fyra nya patent till Nuevolution relaterade till
Chemetics®-plattformen.

· Danska Sø- og Handelsretten beslutade att Nuevolution inte kan
bestrida frågor om upphovsrätt och äganderätt av patenten i målet mot
Henrik Pedersen och Chemgene Holding ApS. Nuevolution motsätter sig
domstolens beslut och har överklagat domen hos Østre Landsret
(Eastern High Court). Övriga frågor när det gäller bland annat
Nuevolutions rätt för en amerikansk avdelad ansökan har ännu inte
beslutats.

· Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2015/16 uppgick till
6,0 MSEK (4,3). Första nio månaderna: 18,2 MSEK (24,2), primärt från
avtal kring teknikplattformen.

· Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet 2015/16 var -21,7
MSEK (-18,7). Första nio månaderna: -75,2 MSEK (-43,1) och -60,4 MSEK
exklusive IPO-kostnader.

· Koncernens nettoförlust för tredje kvartalet 2015/16 uppgick till
-20,9 MSEK (-16,8). Första nio månaderna: -70,3 MSEK (-34,7) och
-55,5 MSEK exklusive IPO-kostnader.

· Resultat per aktie (EPS) var -0,49 SEK under tredje kvartalet
2015/16 (-0,72). Första nio månaderna: -2,05 SEK (-1.52) och -1.62
exklusive IPO-kostnader.

· Nettokassan per 31 mars 2016 var 210,8 MSEK (67,8).

· Händelser som har inträffat för Nuevolution AB (publ) sedan
rapportperiodens slut: i april 2016 meddelade bolaget att Janssen
Biotech använt sin möjlighet att utöka samarbetet med Nuevolution,
vilket ger Nuevolution en ytterligare betalning om 0,6 MUSD.

"Det tredje kvartalet 2015/16 utvecklades tillfredsställande både vad
gäller vår FoU-verksamhet och våra kommande partneraktiviteter.
Vidare visar en utökning av avtalet med Janssen Biotech och
milstolpsinbetalningen om 2 MUSD från vårt samarbete med Novartis på
det fortsätta värdet av vår teknik och vårt förhållningssätt till att
upptäcka nya läkemedel inom sjukdomsområden av otillfredsställda
medicinska behov ", kommenterar VD Alex Haahr Gouliaev.

Den 10 maj kl. 14.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att
hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet
samt en uppdatering av pipelineprogrammen och
partnerskapsverksamheter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt
följande:

LIVE-deltagande tisdag 10 maj 2016 14:00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2669

DK: +45 8233 3178

UK: +44 20 3008 9808

US: +1 855 7532 235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på
www.nuevolution.com under investerardelen och på
www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att
finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under
investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ)

Telefon : +45 70 20 09 87

e-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO

Telefon: +45 39 13 09 47

e-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk
utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades
2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar
sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med
läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna
hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions
forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom
inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
10 maj 2016 kl 09.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i
Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är
bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på
www.nuevolution.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nuevolution/r/nuevolution-ab--publ--delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/13526/2005567/513311.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.