Du är här

2018-08-22

Nuevolution: Nuevolution AB (publ) publicerar resultatet för det andra kvartalet 2018

Stockholm, 22 augusti 2018. Nuevolution AB (publ) publicerar
resultatet för det andra kvartalet 2018. Rapporten finns tillgänglig
på företagets hemsida (www.nuevolution.com). Följande är taget direkt
från kvartalsrapporten.

Finansiell sammanfattning

April-juni Januari-juni
MSEK 2018 2017 2018 2017
Intäkter från avtal med kunder 0,6 5,9 8,8 7,4
Totala rörelsekostnader, netto -34,4 -34,7 -65,5 -66,0
Rörelseresultat -33,9 -28,8 -56,7 -58,6
Periodens resultat -32,1 -27,3 -53,5 -56,3
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,71 -0,64
-1,21 -1,31

Kassaflöde från den löpande verksamheten -33,5 -22,1 -59,1 31,8
Likvida medel 161,7 179,6 161,7 179,6

Verksamhets- och F&U-sammanfattning

· Nuevolution genomförde i juni framgångsrikt den planerade flytten
till Nasdaq Stockholm, huvudmarknad. Detta är ett viktigt mål för
bolaget och ligger i linje med tidigare kommunicerade mål. Det
förväntas stödja våra ambitiösa avsikter för fortsatt tillväxt och
värdeskapande och med möjligheter att på ett bättre sätt nå ut till
större institutionella och internationella investerare.

·

·

·

"Flytten upp till huvudmarknaden och tillförandet av kapital som gör
det möjligt för ytterligare förstärkning och breddning av
aktieägarbasen utgjorde två viktiga mål under kvartalet, vilka
matchades av vår F&U direkt efter kvartalets slut, då vi kunde
meddela att Amgen har använt sin Opt-In optionsrätt till det första
programmet för vårt gemensamma samarbete", säger Alex Haahr Gouliaev,
VD.

Händelser som har inträffat mellan den 30 juni och 22 augusti 2018

Den 18 juli meddelade Nuevolution att Amgen använt sin Opt-In
optionsrätt i det första programmet från forskningssamarbetet med
Nuevolution kring multipla mål. Under förutsättning att fortsatt
utveckling blir framgångsrik och beroende på Amgens beslut om att
utnyttja sin framtida möjlighet till licensiering, kommer Nuevolution
att erhålla en licensavgift på minst 10 MUSD, nivån beror på vilket
utvecklingsstadium programmet befinner sig i vid licensieringen.

Torsdagen den 23 augusti kl. 14.00 CET kommer bolagets koncernledning
att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av
resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och
pipelineprogram. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt
följande:

Deltagande LIVE torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 661 9353

DK: +45 3544 5575

UK: +44 20 3008 9803

US: +1 855 8315 944

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på
www.nuevolution.com under investerardelen och på
www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att
finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under
investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 3913 0902

E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO

Telefon: +45 3913 0947

E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling
av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och
har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring
sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i
partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i
framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya
behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar
på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 22
augusti kl. 18.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE).
Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nuevolution/r/nuevolution-ab--publ--publicerar...
http://mb.cision.com/Main/13526/2598008/895424.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.