Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Numisbing: Delårsrapport Oktober - December 2019

Delårsrapporten omfattar perioden 2019-10-01-2019-12-30..

Om Numisbing
Numisbing har varit aktiv i den numismatiska marknaden sedan 2012.
Numisbing är en ledande i numismatisk verksamhet i Mellanöstern med
en marknadsandel om nära 75 procent. Numisbing söker tillträde till
Nasdaq First North för att höja Bolagets offentliga profil. För
närvarande finns det få noterade företag som specialiserat sig på en
nischverksamhet att handla och investera i sällsynta och antika mynt
eller andra sällsynta samlarobjekt. Investeringsintresse för sådana
mynt har ökat under de senaste åren, och aktiemarknadsinvesterare
söker mer olika investeringsportföljer.

Numisbing har sitt moderbolag i Stockholm, medan det operativa
dotterbolaget verkar i Dubai, UAE. Företaget äger andelar i en
"samlarfond" belägen på Kayman öarna. Numisbing avser att vara
noterat på Nasdaq First North, Stockholm inom kort.

Perioden 1 Oktober - 31 December, 2019 I sammandrag (FY18):

· Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK
· Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet uppgick till 2,1 MSEK
inklusive förändring i verkligt värde på investeringar i numismatiska
tillgångar, +2,7 MSEK.

· Resultat per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 0,15
SEK baserat på det vägda genomsnittet av aktier under perioden.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 MSEK
· Bankbalanser uppgick till 0,9 MSEK vid periodens slut.
· Förändring i verkligt värde på investeringar värderat över övrigt
totalresultat uppgick till +2,0 MSEK.

Perioden 1 Januari - 31 December , 2019 I sammandrag (FY18):

På grund av en ny organisationsstruktur utgör siffrorna för jämförelse
inom parentes hela räkenskapsåret 2018.

· Nettoomsättningen uppgick till 25,2 MSEK (35,32 MSEK)
· Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,3 MSEK) inklusive
förändring i verkligt värde på investeringar i numismatiska
tillgångar, +5,0 MSEK.

· Resultat per aktie under verksamhetsåret 2019 uppgick till 0,2 SEK
(0,12 SEK) baserat på det vägda genomsnittet av aktier under
perioden.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 MSEK
(0,61 MSEK).

· Bankbalanser uppgick till 0,87 MSEK (0,48 MSEK) vid periodens
slut.

· Förändring i verkligt värde på investeringar värderat över övrigt
totalresultat uppgick till +2,7 MSEK.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2019

Vi kunde stänga några erbjudanden med högt värde under det här
kvartalet som också hade en högre vinstmarginal. Insatserna som
rådgivare för "Collectibles"-fonden gav en betydande förbättring av
de vinster som fonden tjänade, vilket i sin tur ökade värdet på
investeringar som innehas av Numisbing i "Collectibles Fund".
Numisbing lyckades investera ytterligare 300 000 USD i fonden under
Q4-2019.

VDs kommentarer

Kära aktieägare,

Fjärde kvartalet 2019 har präglats av god försäljning och därmed också
vinster. Vi ökade försäljningen med 74% med en betydande vinstökning
jämfört med fjärde kvartalet 2018. Gensvaret från nya samlare som har
kommit in som nya kunder är mycket positivt.

För hela året 2019 minskade försäljningen med 31%, men jämfört med
samma period ökade vinsten med 103%. Detta beror främst på mer
koncentration på avancerade samlarobjekt som gav högre vinster
jämfört med arbetet för samlarobjekt med lägre vinstmarginal. Vi
planerar att fortsätta samma strategi även 2020.

Den samlarfonden där Numisbing äger aktier i och fungerar som
investeringsrådgivare för, har utvecklats som förväntat under
perioden. År 2018 visade fonden en stark tillväxt på 28 procent och
året 2019 har fonden utvecklats i samma takt och hade 27,65 procent
tillväxt. Fonden består av tre olika segment A, B och C och har haft
ungefär lika bra utveckling i alla tre segmenten. Vinsterna från
"Collectibles"-fonden ökade med 99% jämfört med 2018.

Hälften av företagets kunder kommer från Mellanöstern och 20 procent
av kunderna kommer från Indien. De återstående 30 procent av kunderna
är spridda över hela världen.

Väl positionerad för framtiden
Företagets ledning och konsulter har gjort stora ansträngningar under
kvartalen för att förbereda företaget för en notering på den svenska
marknaden. Idag har företaget en stark och välrenommerad styrelse i
det svenska moderbolaget.

Vi tackar er för ert förtroende och fortsätter vårt arbete för
tillväxt 2020 och framåt.

Stockholm 18 februari 2020

Lars Wolf/ VD

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av
koncernrevisorerna.

Kontaktinformation:
Lars Wolf / VD
lars.wolf@numisbing.com
+46 70 588 42 69

Finansiell kalender
Första kvartalet 2020 12 maj 2020
Andra kvartalet 2020 11 augusti 2020
Tredje kvartalet 2020 10 november 2020
Fjärde kvartalet 2020 22 februari 2021

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören bekräftar härmed att denna
delårsrapport för oktober - december 2019 ger en riktig och rättvis
överblick över resultatet av moderbolagets och koncernens verksamhet,
finansiella ställning och resultat, och att den beskriver de
väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna. som moderbolaget och de
företag som ingår i koncernen utsätts för.

Stockholm den 18 Februari 2020

Ramkumar Sarangapani
Styrelseordförande

Agneta Berliner
Styrelsemedlem

Anthony Godinho
Styrelsemedlem

Lars Wolf
VD/ Styrelsemedlem

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/numisbing/r/delarsrapport-oktober---december-...
https://mb.cision.com/Main/18496/3037587/1195611.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.