Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-24

Ny storförlust för SAS

wysiwyg_image

Flygbolaget SAS ökade omsättningen och förlusten i räkenskapsårets första kvartalet. Bolaget upprepar sin prognos, justerar prognoserna på lite längre sikt.

Omsättningen steg 42,4 procent till 7 896 miljoner kronor (5 545).

Rörelseresultatet blev -2 634 miljoner kronor (-1 329). Resultatet före skatt var -2 449 miljoner kronor (-2 597). Resultatet efter skatt blev -2 709 miljoner kronor (-2 442).

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster var - 2 451 miljoner kronor (-2 621).

Resultat per aktie hamnade på -0,37 kronor (-0,34).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1 685 miljoner kronor (-114).

SAS upprepar sina prognoser för räkenskapsåret 2022/2023 och ser över sina prognoser på längre sikt för räkenskapsåren 2023/2024 till 2025/2026.

Under räkenskapsåret 2025/2026 förväntades intäkterna uppgå till cirka 49 miljarder kronor. Till följd av starkare återhämtning av efterfrågan än väntat är SAS preliminära bedömning att intäkterna för räkenskapsåret 2025/2026 kommer att bli högre än 49 miljarder.

För resultatet före skatt var SAS bedömning i september 2022 att bolaget skulle nå positivt resultat före skatt under räkenskapsåret 2023/2024, som ökar till cirka 3-4 miljarder under det efterföljande räkenskapsåret. SAS upprepar sin prognos att bolaget kommer att nå positivt resultat före skatt under kommande räkenskapsår, men bedömer preliminärt att resultatet före skatt kommer att vara högre än 3-4 miljarder kronor under räkenskapsåret 2025/2026.