Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Ny strategi och långsiktiga finansiella mål i Jays Group AB

siella mål i Jays Group AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-11-15 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Styrelsen i Jays Group AB har den 14 november 2017 tagit beslut om en förändrad
koncernstruktur och strategi för Jays Group. Styrelsen och ledningen har
påbörjat ett intensivt arbete med att skapa och bygga en koncernstruktur
bestående av flertalet självständiga och starka varumärken samt
produktportföljer.

Uppbyggnaden av den nya koncernen, med nuvarande namnet Jays Group, har
påbörjats efter att den nya styrelsen tillträdde den 19 oktober 2017. Den
framtida koncernen kommer att ha ett starkt fokus på att bygga aktieägarvärde
genom en kombination av organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Bolaget har för
avsikt att genomföra flertalet förvärv under 2018 och framåt i syfte att
diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig
tillväxt under lönsamhet.

Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och
förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller design
med fokus på kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ
design, starka varumärken, starka produkter- & produktportföljer samt smart
connectivity. De bolag som kommer adderas till Jays Group genom förvärv
förväntas även öppna upp möjligheter till nya marknader och marknadskanaler.
Styrelsen och ledningen arbetar för närvarande intensivt med den
transformerings-, etablerings- och tillväxtfas som den nya koncernen står inför
inom ramen för strategiprojektet ”Jays 2.0”.

”I rollen som nytillträdd VD för Jays Group sedan september 2017 har jag en
otroligt inspirerande position och jag ser fram emot att ta mig an utmaningen
att bygga en stark och lönsam företagsgrupp. Det är fantastiskt spännande att
tillsammans med den samlade styrelsens kompetens och erfarenhet vara med att
bygga en ny koncernstruktur i Jays Group AB genom förvärv, samt att tillsammans
med Jays nyckelpersoner vända nuvarande verksamhet i bolaget för att leverera
en stark organisk tillväxt under lönsamhet kommande år” säger VD Henrik
Andersson.

”Konsumentelektronikbranschen, och närliggande vertikaler, är generellt mycket
fragmenterad med flera globala aktörer och med ett stort antal mindre lokala
samt regionala aktörer. Styrelsen och ledningen ser en möjlighet att
konsolidera branschen och har identifierat flera goda möjligheter till förvärv
i framtiden. Detta är en central komponent i Jays Groups nya tillväxtstrategi”
säger styrelseordförande Patrik Mellin.

Styrelsen för Jays Group AB har med anledning av den nya koncern- samt
bolagsstrategin tagit fram nya finansiella mål för den blivande koncernen.

Koncernens nya långsiktiga årliga finansiella mål fr.o.m. FY2018 är:

”De långsiktiga finansiella målen för koncernen Jays Group, inklusive blivande
dotterbolag, är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig
lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent.”

Bolaget kommer att presentera en mera detaljerad beskrivning av den nya
koncernen samt strategin under Avanza Dagen 23 november (fm) samt Penser Dagen
samma datum (em). I samband med detta kommer bolaget även publicera en ny
Pressrelease för att ytterligare presentera detaljer kring de finansiella målen
för de kommande tre åren samt den nya koncernstrategin.

För mera information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobil +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Patrik Mellin, Chairman of the Board
Mobil +46 70 185 26 91

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons
försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 10:30 CET

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.