Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Nyfosa AB: Nyfosa utvärderar förutsättningarna för att emittera seniora icke-säkerställda obligationslån

Nyfosa AB ("Nyfosa") har uppdragit åt SEB och Swedbank att arrangera
ett antal investerarmöten i Norden den 13-14 maj 2019 i syfte att
utvärdera förutsättningarna för att emittera seniora, icke
säkerställda obligationslån.

Nyfosa utvärderar förutsättningarna för att emittera seniora, icke
säkerställda obligationslån med en förväntad volym om 500 MSEK under
ett ramverk om 1 500 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för
att stärka bolagets finansiella position och allmänna
verksamhetsändamål, vilket inkluderar att öka förvärvsberedskapen och
stärka förutsättningarna för att nå Nyfosas tillväxtmål om en årlig
tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent, upp
till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK.

Med hänsyn tagen till rådande marknadsförhållanden kan bolaget komma
att fatta beslut om emission av SEK-denominerade seniora,
icke-säkerställda obligationslån med en löptid om cirka 3 år med
rörlig ränta.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98
87

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2019, kl. 10.00 CEST.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt
fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande
på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en
investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar.
Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med
uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst
på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde
Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7
MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november
2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nyfosa-ab/r/nyfosa-utvarderar-forutsattningar...
https://mb.cision.com/Main/17648/2807410/1040239.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.