Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-11

Nykredit offentliggør i dag regnskabstal for 1. halvår 2020 - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

11. august 2020

Nykredit offentliggør i dag regnskabstal for 1. halvår 2020 for:

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48
Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler i forbindelse med regnskabstallene:

- Vi fremlægger i dag regnskabstal, der er væsentligt bedre end ventet tidligere på året. Vi opjusterer i den forbindelse forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2020 med 1,5 mia. kr.

- Vores kunder har som helhed klaret sig godt gennem coronakrisen indtil videre. Vi har endnu ikke set konkrete tegn på en forværring af kreditkvaliteten, men har trods dette foretaget betydelige nedskrivninger til at absorbere evt. fremtidige tab. Særligt i marts, april og maj oplevede vi på grund af coronakrisen betydelig efterspørgsel efter lån og likviditet. Siden er efterspørgslen dalet i takt med genåbningen af samfundet, men det kan vende igen. Sker det, står vi naturligvis klar til at hjælpe vores kunder på ny.

- Vi har på trods af coronakrisen fortsat godt momentum i den underliggende kerneforretning. Vi har udlånsvækst og kundetilgang i både Totalkredit og Nykredit Bank. Det ses bl.a. på den bærende indtægtspost, netto renteindtægter, der stiger, selvom kundernes gennemsnitlige bidragsbetalinger falder.

- I Totalkredit har vi i år – for første gang – øget udlånet i alle landets 98 kommuner. Vi er stolte af, at vi på trods af coronakrisen har et aktivt udlån i hele Danmark. Det er en meget væsentlig del af Nykredits samfundsansvar at låne ud i hele landet – også i krisetid.

Udvalgte forhold fra hoved- og nøgletal for 1. halvår 2020:

  • Forretningsresultat og resultat før skat for 1. halvår 2020 er (hhv. 1.875 mio. kr. og 1.770 mio. kr.), efter omstændighederne, tilfredsstillende og væsentligt bedre end forventet tidligere på året, om end de på grund af covid-19-krisen naturligvis er lavere end sidste år.
  • Forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for hele 2020 opjusteres fra 2,5-3,5 mia. kr. til 4,0-5,0 mia. kr. Opjusteringen bunder i udviklingen på de finansielle markeder, der har rettet sig efter store udsving i 1. kvartal, samt de nuværende forventninger til samfundsøkonomien og en positiv udvikling i den underliggende forretning. Forventningerne til 2020 er som følge af coronakrisen i højere grad end normalt behæftet med usikkerhed.
  • Totalkredits udlån i nominel værdi er siden 30. juni 2019 steget med 10% og udgør nu 769,5 mia. kr.
  • Nykredit Banks udlån* er siden 30. juni 2019 steget med 5% og udgør nu 73,9 mia. kr.
  • Formue under forvaltning er siden 30. juni 2019 steget med 92,2 mia. kr. Den samlede formue under forvaltning udgjorde 325,0 mia. kr. pr. 30. juni 2020. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Sparinvest fra og med september sidste år.
  • Nykredit har fortsat en meget solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 19,2.
  • Samlet set er netto rente- og gebyrindtægter steget markant. Netto renteindtægter er steget 240 mio. kr. til 4.832 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår sidste år. De fortsatte stigende bank- og realkreditudlån har påvirket nettorenteindtægterne positivt. Netto gebyrindtægter er faldet 19 mio. kr. til 1.136 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår sidste år, hvilket er en tilfredsstillende udvikling i lyset af den ekstraordinært store konverteringsaktivitet sidste år.
  • Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter, der bl.a. omfatter kursreguleringer, herunder vedrørende swaps, var kraftigt påvirket af covid-19 og faldt til -189 mio. kr. (1. halvår 2019: 1.301 mio. kr.). Faldet skyldes primært negative urealiserede kursreguleringer af swaps som følge af øgede kredit- og fundingspænd, negativ beholdningsindtjening som følge af udvidelser i realkreditspænd samt fald på aktiemarkederne; alle effekter som følge af covid-19. De finansielle markeder rettede sig imidlertid i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal og påvirkede såvel derivater som beholdningsindtjening positivt.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 1.755 mio. kr. i 1. halvår 2020 (1. halvår 2019: 433 mio. kr.). Nedskrivninger er markant påvirket af covid-19, men der er fortsat lave konstaterede tab og lave individuelle nedskrivninger for både boligejere og virksomheder.

* Inklusive prioritetslån, der er overført til Totalkredit

Delårsrapport for 1. halvår 2020

Delårsrapport for 1. halvår 2020 for Nykredit-koncernen og Nykredit Realkredit-koncernen vil som planlagt blive offentliggjort den 20. august 2020.


Kontakt

Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon +45 20 37 28 69.

Resultat for 1. halvår 2020 for Nykredit Realkredit-koncernen er stort set på niveau med Nykredit-koncernens. I ovenstående meddelelse er kommentering sket på Nykredit-koncernen. Se side 3 for hoved- og nøgletal for Nykredit Realkredit-koncernen.


Hoved- og nøgletal

 Mio. kr.  Nykredit-koncernenNykredit Realkredit-koncernen
  1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
 2020201920202019
FORRETNINGSRESULTAT OG PERIODENS RESULTAT    
 Netto renteindtægter4.8324.5924.8324.592
 Netto gebyrindtægter1.1361.1551.1361.155
 Wealth Management-indtægter987719987719
 Nettorente vedrørende kapitalisering-198-172-198-172
 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer-97-103-97-103
 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter-1891.301-1891.301
Indtægter 6.4707.4926.4717.492
 Omkostninger2.8412.5022.8352.492
Forretningsresultat før nedskrivninger

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.