Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-22

Nytt kapital kan lyfta implantat

Detta är en betald analys på uppdrag av Episurf Medical utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Intäkterna stiger med antalet behandlade patienter med en Episealer. Nivåerna är dock låga men en bra tillväxt prognostiseras med ytterligare positiv kliniska data. Kapital tas nu in för att kunna realisera på potentialen.

Episurf är ett medicinteknikbolag med fokus på utveckling, produktion och försäljning av implantat för patienter som är i ett förstadie till artros. Antalet patienter växer och dagens biologiska behandlingsmetoder har brister. Det har skapat ett tomrum för behandlingar som Episurf avser att fylla. Bolagets implantat är utformade efter patientens specifika anatomi samt broskskada. Tillsammans med bolagets unika diagnostiseringsverktyg för brosk-skador skapas flertalet fördelar.

Teknologin är helt ny på marknaden och säljfokus är just nu på Europa. Under helåret 2016 behandlades 86 patienter och per den 20 februari 2017 hade totalt 171 patienter behandlats. Antalet be-handlade steg således med cirka 118 procent under 2016.  Intäkterna är fortfarande på låga nivåer men under fjärde kvartalet uppnåddes för första gången försäljningsintäkter över en miljon kronor. De uppföljningsdata som bolaget har presenterat talar fort-farande för metoden som effektiv. Dock blir det allt mer uppenbart att det krävs data för en större population innan försäljning med en helt ny teknologi kan ta fart.

Med goda kliniska uppföljningsresultat i ryggen, ett växande intresse för teknologin och en förstärkt orga-nisation inklusive styrelse har Episurf beslutat om att genomföra en nyemission om totalt 120 miljoner kronor före kostnader. Kapitalet skall bland annat finansiera fortsatt satsning i Europa men även arbetet med ansökan om försäljningsgodkännande i USA. Därtill skall pengarna användas för data-insamling liksom vidare utveckling av erbjudandet.

Med en försäljning för helåret 2016 under våra förväntningar justerar vi ner våra utsikter för 2017 med 20 procent. Vi är dock fortsatt positiva till teknologin och dess potential och behåller vår rekommendation Köp (eller Teckna). 

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities