Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

Oasmia genomför riktade nyemissioner av konvertibler och aktier om totalt 45,5 miljoner kronor

Oasmia Pharmaceutical AB
Börsmeddelande

Oasmia genomför riktade nyemissioner av konvertibler och aktier om totalt 45,5
miljoner kronor

Uppsala, 15:e april 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller
”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett
konvertibelt lån om 28 000 000 kronor, och med en årlig ränta om 8,5%, samt 1
666 666 nya aktier samt genom riktade nyemissioner till internationella
institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige (de
”Riktade Nyemissionerna”). Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 28
000 000 kronor och aktiemissionen 17 500 000 kronor före avdrag för
emissionskostnader.

Uppsala, 2016-04-15 09:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Placeringen har möjliggjort för Oasmia att emittera 28 nya konvertibler och 1
666 666 nya aktier till ett antal internationella institutionella investerare
och kvalificerade investerare i Sverige till ett nominellt belopp om 1 000 000
kronor per konvertibel och ett pris om 10,50 kronor per aktie genom en
accelererad bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från de båda Riktade Nyemissionerna till att
stärka rörelsekapitalet samt finansiera den fortsatta verksamheten och
vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på
XR-17-teknologin.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande
från årsstämman som hölls den 28 september 2015 och efter avslutad
bookbuilding-process beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om
28 000 000 kronor och om en riktad nyemission av 1 666 666 nya aktier.
Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och det
konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 8,5 procent. Konverteringskursen
har baserats på Oasmia-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 14 april
2016 och har fastställts till 11,70 kronor. Lånet löper på ett år med
förfallodag i april 2017 i den mån det inte konverterats till aktier eller
återbetalats dessförinnan. Teckningskursen för aktierna om 10,50 kronor
motsvarar en rabatt om cirka 10,3 procent mot Oasmia-aktiens stängningskurs på
Nasdaq Stockholm den 14 april 2016. Villkoren för konvertiblerna och
teckningskursen för aktierna har bestämts baserat på en accelererad
bookbuilding-process den 14 april 2016 och styrelsen har därigenom säkerställt
konvertibelvillkorens och teckningskursens marknadsmässighet.

Aktieemissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 1 666 666 från 105
542 644 till 107 209 310 och att aktiekapitalet ökar med 166 666 kronor från 10
554 264,40 kronor till 10 720 931 kronor. Aktieemissionen innebär en
aktieutspädning om cirka 1,6 procent efter aktieemissionen är genomförd.
Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier
i Oasmia ökar med 2 393 160 från 107 209 310 (beaktat aktieemissionen) till 109
602 470 och att aktiekapitalet ökar med 239 316 kronor från 10 720 931 kronor
(beaktat aktieemissionen) till 10 960 247 kronor. En fullständig konvertering
av konvertibellånet innebär en aktieutspädning om cirka 2,2 procent (beaktat
aktieemissionen).

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen offentliggjordes den 15 april 2016 klockan 09.00.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband
med de Riktade Nyemissionerna.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att
förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i
någon jurisdiktion, varken frn Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon
annan.

Julian Aleksov, Arbetande Styrelseordförande
Tel: 018 - 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.