Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-19

OASMIA: GJORT GODA FRAMSTEG I 4-PUNKTSTRATEGI ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oasmia har gjort framsteg på sin uppsatta 4-punktsplan under året och därmed påbörjat omvandlingen av bolaget och lagt en stark grund som ska stödja framtida tillväxt.

Det skriver vd Francois Martelet i bokslutsrapporten.

"Som en del av den strategiska översynen implementerade vi under förra året ett omfattande kostnadskontrollprogram i syfte att fokusera våra resurser. Programmet omfattade personalneddragningar som resulterat i att det totala antalet anställda vid årets slut understeg 30 personer, vilket gör Oasmia till ett slimmat, forskningsfokuserat biotech-bolag", skriver han om ett av målen inom planen.

"Vi realiserar nu en årlig kostnadsbesparing på mer än 100 miljoner kronor och har minskat bolagets burn rate till omkring 12 miljoner kronor per månad", fortsätter vd.

Under året lyfter Francois Martelet upp det globala strategiska samarbetsavtalet med Elevar Therapeutics som den viktigaste händelsen.

"Avtalet genererade en omedelbar förskottsbetalning på 20 miljoner dollar med möjliga milstolpsbetalningar på upp till 678 miljoner dollar och dubbelsiffriga framtida royalties", noterar han.

Som en del av bolagets 4-punktstrategi har det fortsatt att utveckla bolaget inom ett antal strategiska fokusområden. Bland annat genom att utforska ytterligare möjligheter att tillämpa den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17 inom onkologi och andra terapeutiska områden samt att utlicensiera teknologin för användning utanför Oasmias kärnområden.

"Vi strävar också efter att lägga till en ny produktkandidat i preklinisk utveckling som använder vår XR-17-teknologi", uppger Oasmia-chefen i rapporten.
Författare Direkt-SE