Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

Oasmia Pharmaceutical AB: Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den
18 april 2018 ett konvertibellån till totalt nominellt belopp om 26
miljoner kr. Totalt cirka 7 miljoner kronor av konvertibellånet har under
januari 2019 på begäran av konvertibellånsinnehavare konverterats till
aktier. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför i januari
2019 ökat med 1 428 570 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 142
857 kronor.

Per den 31 januari 2019 uppgår det totala antalet aktier och röster i
Oasmia till 201 952 111 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår
aktiekapitalet till 20 195 211,10 kronor.

För mer information:
Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
Tel: 018 – 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i
jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper,
förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna
patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock
Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de
www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 22.05 CET.

Bilaga

* PR Förändring av antalet aktier 190131

Författare Hugin