Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

Oasmia Pharmaceutical AB: Årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB den 26 september 2019

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under torsdagen den 26 september 2019
årsstämma varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det följande.
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2018/2019.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning
ska ske samt att överkursfonden 1 479 826 299 kronor, balanserat resultat
minus 936 258 117 kronor samt årets resultat minus 157 987 515 kronor,
totalt 385 580 667 kronor, ska överföras i ny räkning.

Stämman beslutade att bevilja nuvarande styrelseledamöterna, valda vid den
extra bolagsstämman den 19 mars 2019 och den tidigare verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen för den tid
årsredovisningen omfattade. Stämman beslutade om att inte bevilja
ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Hege
Hellström och Anders Härfstrand till nya styrelseledamöter samt omval av de
nuvarande styrelseledamöterna Jörgen Olsson, Peter Zonabend, Gunilla Öhman
och Sven Rohmann. Jörgen Olsson omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att gränserna i
bolagsordningens § 4 om aktiekapital och antal aktier ändras till följande
lydelse: ?Aktiekapitalet skall utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96
000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 240 000 000 st och högst
960 000 000 st?.

Bolagsstämman fattade beslut, enligt styrelsens förslag, om
emissionsbemyndigande om maximalt 62 miljoner aktier.

För mer information:
Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i
jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper,
förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna
patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock
Exchange.

Bilaga

* Kommuniké AGM Oasmia 26 sep SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.