Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-03

OASMIA PHARMACEUTICAL AB: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 maj 2015 – 30 april 2016

Oasmia Pharmaceutical AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 maj 2015 – 30 april 2016

POSITIVA ÖVERLEVNADSDATA MÖJLIGGÖR ANSÖKAN OM REGISTRERING FÖR
MARKNADSGODKÄNNANDE I USA

Uppsala, 2016-06-03 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

FJÄRDE KVARTALET 1 februari – 30 april 2016

-- Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 tkr (36)[1]
-- Rörelseresultatet var -30 619 tkr (-28 250)
-- Resultatet efter skatt uppgick till -32 982 tkr (-30 081)
-- Resultatet per aktie var -0,31 kr (-0,31)
-- Totalresultatet var -32 996 tkr (-30 081)

RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2015 – 30 april 2016

-- Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 373 tkr (2 070)
-- Rörelseresultatet var -132 691 tkr (-108 225)
-- Resultatet efter skatt uppgick till -141 539 tkr (-117 497)
-- Resultatet per aktie var -1,39 kr (-1,28)
-- Totalresultatet var -141 557 tkr (-117 497)

-- Första patienten inkluderad i Oasmias kliniska studie med Docecal
-- Rapporterar positiva resultat från klinisk studie med den patenterade
nanoteknologin XR17
-- Genomförde en riktad nyemission av konvertibler och aktier om totalt 45,5
mkr
-- Presenterade positiva överlevnadsdata från fas III-studie med Paclical för
behandling av äggstockscancer
-- Styrelsen avser inte att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 1
maj 2015 – 30 april 2016.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

-- Oasmia bekräftade pågående förhandlingar avseende utlicensiering av
Paclical/Apealea och XR17

VD KOMMENTERAR:

Kära aktieägare,

Jag tar detta tillfälle i anspråk för att betona hur viktiga de nyheter som
Oasmia nyligen har presenterat är och att vi tror att de kommer att driva
bolaget framåt och skapa aktieägarvärde.

Oasmia Pharmaceutical nådde flera viktiga milstolpar under kvartalet, första
februari till sista april. Vi ansökte om marknadsgodkännande för Apealea (det
alternativa varumärket för Paclical) hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten
EMA. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av Oasmias produkter, då ett
godkännande i EU både låter oss marknadsföra produkten i regionen och sätter
ett riktmärke för våra fortsatta ansökningar om marknadsgodkännande i andra
regioner, däribland USA.

Då Oasmia nu löpande går in i en kommersiell fas av Paclical i Ryssland har vi
fattat beslutet att stärka vår försörjningskedja genom att utse Amir Tatarevic
till Chief Operating Officer. Amir har lång erfarenhet av att leda
försörjningsorganisationer och att möta behov inom läkemedelsindustrin, samt
har gedigen kunskap om Oasmia och vår vision om framtida tillväxt. Oasmia har
också skrivit kontrakt med Dr Ulf Jungnelius som Senior Medical Advisor för att
förstärka Oasmias kliniska forskning och utvecklingskapacitet. Dr Jungnelius är
en mycket respekterad onkolog med en lång erfarenhet från arbete med stora
läkemedelsbolag som t ex Eli Lilly, Pfizer och Celgene. Hans råd kommer att
vara ovärderliga för Oasmia när vi fortsätter att utveckla och kommersialisera
våra produkter.

Vår ryska partner Pharmasyntez fortsatte försäljningsaktiviteterna under
perioden och fick bl.a. prissättningen av Paclical godkänt av myndigheterna och
därmed också ersatt av försäkringssystemet. Upphandlingar av läkemedel i de
Ryska sjukhusregionerna sker halv- eller årsvis beroende på region och vi är nu
på väg in i den första perioden där vår partner kan vara med.

Oasmia har också fortsatt med utvecklingen av de andra läkemedelskandidaterna.
Nyligen meddelade vi att första patienten blivit inkluderad i en internationell
klinisk studie med Docecal, en formulering av docetaxel och XR17. Vi bedömer
att potentialen för denna kandidat är stor, eftersom docetaxel är den nuvarande
standardbehandlingen för många olika cancerformer, som t ex prostatacancer,
bröstcancer, lungcancer och magcancer.

I slutet av april meddelade Oasmia positiva överlevnadsdata för Paclical i en
fas III-studie med 789 inkluderade patienter med äggstockscancer. Dessa
preliminära resultat visar på non-inferiority för behandlingsgruppen som fick
Paclical i kombination med karboplatin jämfört med den grupp som fick Taxol[2]
i kombination med karboplatin. Även om dessa resultat var väntade är de
fortfarande en bedrift av bolaget, eftersom överlevnadsdata är ett krav för att
få ett marknadsgodkännande i USA och de kommer också att läggas till ansökan om
marknadsgodkännande i EU.

En annan viktig nyhet handlar om positiva resultat från en klinisk studie med
Oasmias egenutvecklade excipient XR17. XR17 bildar vattenlösliga nanopartiklar
tillsammans med nya och beprövade molekyler. Dessa egenskaper ger
läkemedelsföretag möjlighet att drastiskt förkorta utvecklingstiden för deras
formuleringar. Vi tror att det här genombrottet ger oss en potential för
utlicensiering och spridning av XR17 som excipient inom andra indikationer
utanför cancerområdet. Det kan i sin tur leda till nya intäktsströmmar som
adderar till vår nuvarande och framtida försäljning av våra
onkologibehandlingar.

Vänliga hälsningar,
Mikael Asp, VD

[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår

[2] Första beredningen med paklitaxel som godkänts

Mikael Asp, CEO
Tel:018-50 54 40
E-post: mikael.asp@oasmia.com

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.