Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli 2019

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

* Oasmia presenterade resultaten från två kliniska studier av
läkemedelskandidaten Docecal i patienter med metastaserande
bröstcancer
* Styrelsen utsåg en särskild granskningsman i syfte att ge alla
aktieägare underlag till beslut avseende ansvarsfrihet inför
årsstämman
* Oasmia fann tvivelaktiga transaktioner mellan Oasmia och företag som
kontrolleras av före detta styrelseordförande Julian Aleksov som inte
hade redovisats. Styrelsen beslutade att anmäla dessa transaktioner
till Ekobrottsmyndigheten och avslutade anställningen och samarbetet
med Julian Aleksov
* Sven Rohmann utsågs till tf VD
* Oasmia tillkännagav bildandet av sitt Scientific Advisory Board
* Nina Heldring utsågs till tf CMO
* Oasmia tillsatte Business Advisory Board med målsättningen att främst
ge stöd åt kommersialiseringen av Apealea samt utvärdera vilka
utvecklings- och marknadsmöjligheter som finns för de övriga
produktkandidaterna
* En överenskommelse nåddes mellan Oasmia och dess största ägare
Arwidsro. Den handlar dels om att lösa upp tidigare oklarheter, dels
om att tillföra Oasmia kapital för att fortsätta satsningen framåt

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

* Oasmias depåbevis avnoterades från NASDAQ i USA för att minska
komplexitet och kostnader
* Oasmias rekryterade två General Managers till bolagets ledningsgrupp
* Oasmia publicerade sin årsredovisning för 2018/2019 och reviderade
räkenskaper efter nedskrivningar. Bolagets revisor avstyrkte
beviljande av ansvarsfrihet för tidigare styrelse
* Den av Oasmias styrelse anlitade särskilde granskaren, Svante
Forsberg (Deloitte), lämnade sin rapport kring utredning av
ansvarsfrågor inför kommande årsstämma

FÖRSTA KVARTALET 1 maj ? 31 juli 2019

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 182 tkr (128) [1]
* Rörelseresultatet var -35 909 tkr (-26 572)
* Resultatet efter skatt uppgick till -39 928 tkr (-31 102)
* Resultatet per aktie var -0,17 kr (-0,18)

[1] Siffror inom parentes visar utfall för motsvarande period föregående
räkenskapsår

VD KOMMENTERAR

Substantiella steg framåt i förberedelserna för Apealea-lansering

Omstruktureringen av Oasmia, för att nå det som krävs för att bli ett helt
integrerat kommersiellt läkemedelsföretag, närmar sig slutförandet.

På bara några månader har en ny ledningsgrupp bildats i Oasmia med
erfarenhet att implementera de kommande stegen mot kommersialisering av
Oasmias nyckeltillgångar. Vi har nu ett välbalanserat team med en CBO, en
CMO, en CTO, en CFO och GM för Europa och USA, som har de erfarenheter och
bakgrunder som krävs för att göra skillnad i den spännande period bolaget
står inför. Dessutom har vi nya föreslagna styrelseledamöter med
branschkompetens och internationellt gott rykte.

Dessutom har vi en mycket spännande kärnteknologi som har alla möjligheter
att göra avtryck inom läkemedelsindustrin. Vår XR17-plattform utgör kärnan
i Oasmia. Det är en spännande teknologi som tillgodoser ett betydande
behov. XR17-formuleringen är unik på många sätt. Den är vitamin A-baserad,
organisk, vegansk och innehåller inte alkohol, vilket innebär att det är en
lösning för alla oavsett religiös tro. Det finns väldigt få sådana
formuleringar inom läkemedelsindustrin.

Det senaste, slutgiltiga marknadsgodkännandet av Apealea av europeiska
läkemedelsmyndigheten validerade helt XR-17 - Oasmias teknikplattform för
läkemedelsleverans. Det gör det möjligt för företaget att kommersialisera
sitt första cancerbekämpande läkemedel i hela Europa inklusive dess svenska
hemmamarknad.
Det dedikerade lanseringsteamet för Apealea började sitt arbete med
lanseringsplanen under det gångna kvartalet och marknadsmaterialet kommer
produceras i tid inför lanseringen nästa år. Våra nyetablerade Advisory
Boards har gett sina första input på utrullningsplanerna och stöder
lanseringsaktiviteter med sina nätverk.

Vi har planerat vår närvaro på flera branschevenemang de närmaste månaderna
med målet att positionera Apealea och XR-17 men också Oasmia som företag på
ett professionellt sätt.

Sammanfattningsvis är hela företaget mycket förväntansfullt inför den
kommande europeiska lanseringen av Apealea. Många aktiviteter har behövts
för att nå det här skedet - en stark laginsats!

Sven Rohmann, interim VD i Oasmia

För mer information:
Urban Ekelund
Investor Relations Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 september 2019 kl 07:30 CET.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i
jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper,
förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna
patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock
Exchange.

Bilaga

* Delårsrapport Q1 SV FINAL

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.