Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ, ”Oasmia”) beslut att ställa in den extra bolagsstämman den...

Det förslag till ny styrelse i Oasmia som kort tid före den planerade
bolagsstämman presenterades av Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson
(gemensamt ”Arwidsro”) är inte förenligt med Nasdaq Stockholm AB:s
(”Nasdaq”) krav på en styrelse i ett börsbolag, se främst Nasdaqs Regelverk
för Emittenter, avsnitt 2.4 om Emittentens organisation. Arwidsros begäran
om en extra bolagsstämma och dess förslag till ny styrelse i Oasmia
sammanhänger uteslutande med den tvist som föreligger mellan Oasmia och
Arwidsro. Genom en ny styrelse med starka kopplingar till Arwidsro
förväntar sig Arwidsro att det anspråk Arwidsro har i tvisten ska
tillgodoses.

Valberedningen i Oasmia har dessutom inte beretts tillfälle att lämna ett
förslag till styrelse.

Oasmias styrelse har därför sett sig nödsakad att besluta att ställa in den
extra bolagsstämman den 25 januari 2019.

I rättsligt hänseende föreligger inget förbud eller annat lagligt hinder i
aktiebolagslagen för styrelsen att ställa in en bolagsstämma, i vart fall
inte under rådande omständigheter. Styrelsen i Oasmia har fastmera haft en
skyldighet att tillvarata Oasmias och samtliga dess aktieägares intressen
och därför funnit det i högsta grad angeläget att ställa in stämman i
beaktande av rådande förhållanden, vilka utvecklats i en fyrsidig skrivelse
till Nasdaq av den 21 januari 2019. Med hänsyn till de specifika
omständigheterna i ärendet ser Oasmias styrelse inte heller att styrelsens
agerande står i strid med god sed på aktiemarknaden.

För mer information:
Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
Tel: 018 - 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ Stockholm: OASM) utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i
jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper,
förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna
patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock
Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.oasmia.se
twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 10.00 CET.

Bilaga

* PR Beslut EGM SV 190122

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.