Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-02

Oasmia säkerställer lån om 108 MSEK

n

Oasmia säkerställer lån om 108 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om
att ta upp lån om sammanlagt 108 miljoner kronor, varav 75 miljoner kronor från
Oasmias huvudägare Arwidsro Investment AB (”Arwidsro”).

Uppsala, 2018-01-02 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lånen ska utbetalas senast
den 15 maj 2018 och förfaller till återbetalning ett år senare. Avsikten med
lånet är att ersätta det befintliga lån som bolaget idag har från Nexttobe AB.

I samband med transaktionen har Alceco International S.A. sålt 2 miljoner
aktier till Per Arwidsson.

”I egenskap av största ägare och med min starka tilltro till Oasmias framtida
kommersiella utveckling är det en självklarhet att bidra till att säkerställa
en långsiktig finansiell lösning för bolaget,” säger Arwidsros
styrelseordförande Per Arwidsson.

”Vi är mycket glada att vi genom denna lösning bereds tid att fullfölja många
av de pågående och i förlängningen inkomstbringande kommersiella aktiviteter
som Oasmia nu står inför,” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande i
Oasmia.

Utbetalning av lånet förutsätter att sedvanliga villkor är uppfyllda –
häribland att Oasmia vid tidpunkten har tillräckliga finansiella medel för att
bedriva sin verksamhet under den då kommande 12-månadersperioden (utan hänsyn
tagen till lånen från Arwidsro och den andre långivaren MGC Capital) och att
det saknas anledning att tro att Oasmia inte kommer kunna fullgöra sina
förpliktelser enligt låneavtalen.

Lånen kommer löpa med 8 procents årlig ränta. Härutöver erhåller Arwidsro 24
193 548 teckningsoptioner och MGC Capital 10 645 161 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av aktier i Oasmia för ett pris
om 3,10 kronor per aktie fram till och med den 15 augusti 2019 och ska
emitteras senast den 31 januari 2018. Skulle lånet sedan inte utbetalas till
följd av att villkoren inte är uppfyllda ska långivarna återlämna större delen
av teckningsoptionerna till Oasmia. Dessa teckningsoptioner kommer att
makuleras. En mindre del om omkring 4 procent av teckningsoptionerna behåller
långivarna som kompensation för åtagandet att ställa lånet till förfogande.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

För mer information, kontakta:
Anders Blom, CFO
Tel: 018 50 54 40
E-post: anders.blom@oasmia.com

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.