Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-12

Obducat: Beslut vid extra bolagsstämma i Obducat

Vid extra bolagsstämma den 12 mars 2014 fattades beslut om nyemission av så
kallade units i enlighet med det förslag som tidigare offentliggjorts.

Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för aktieägarna och innebär att fem
befintliga A- respektive B-aktier ger rätt att teckna en A- respektive
B-unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen
per unit uppgår till 5,50 kronor. Tre teckningsoptioner berättigar till
teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 8,50 kronor per
aktie under tiden fram till och med den 30 december 2014. Avstämningsdag för
rätt att delta i nyemissionen är den 21 mars 2014 och teckning av units ska
ske under tiden 26 mars – 16 april 2014. Ett prospekt avseende nyemissionen
kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

_________________

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare
med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika
eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga uniträtter,
betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra
värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i
Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall
som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer
som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare
som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii)
andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 12 mars 2014, klockan 15.00.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för
produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats
tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom
datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats
teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har
huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte
i Lund. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer påwww.obducat.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.