Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-13

Obducat har sedan starten 1989 försökt att få acceptans för deras teknik men ska denna stämma ge någon vägledning om framtiden?

Denna stämma var i en konferenslokal på Medicon Village i Lund. Det bjöds på kaffe och kaka men tyvärr var det inte många på plats, det var cirka 15 till antalet. Trots detta var de närvarande vid gott humör att äntligen kunna träffas fysiskt. På podiet var det bolagets ordförande - Henri Bergstrand, koncernchefen – Patrik Lundström och advokat - Christian Lindhe.  Årsstämman startade på utsatt tid det vill säga kl. 14:00 av advokaten Christian Lindhe som också ledde stämman som ordförande. Vid rösträkningen var 44 miljoner röster närvarande där Nanobiochip Sweden AB (18.8 miljoner), European Nanoinvest AB (19.9 miljoner) och Håkan Petersson (1.8 miljoner) var de största ägarna på plats.

När de första punkter var avklarade påbörjade Patrik Lundströms anförande där han skulle presentera Q12022, ytterligare om händelser under 2022, Vårt Erbjudande, Megatrender och bolagets framtid som punkter. Här huvuddragen från anförandet.

Q1 2022 – Här fokuserade han på komponentbristen som riktigt problem som skapar en eftersläpning. Därtill att orderingången är lägre men han hoppades att ta igen detta framöver.

Därtill gick han ytterligare händelser under 2022 som var följande, Avtal med Neurotonix Qunitel, order i benet produktionsservice till ett värde av 1.3 miljoner SEK, order från Asien på ett EITRE® 6 NIL System på 2.6 miljoner SEK, 11 miljoner SEK order i USA av ett våtprocesssystem, 10.5 miljoner SEK i nytt kapital, Förlängning av lån på 8.4 miljoner SEK i utgivande av teckningsoptioner och en order EITRE® 8 NIL System på 3.3 miljoner SEK.

Han gick sedan in vilket bolag Obducat är idag, som redogörs här i punktform.

 • 600 installerad system varav 200 är NIL.
 • 170 godkända patent.
 • 9500 aktieägare. 
 • Finns i hela världen via bolag och agenter
 • Vi uppfattas som ett väl ansett bolag.  

Applikationsområden. Här beskrev han de olika områden där deras nanoteknik kan användas och används idag. Han såg att de är rätt positionerade inför framtiden inom dessa områden.

 • Optik och Fotobok.
 • LED-Komponenter och Displayer
 • MEMS & Sensorer.
 • Biotekniska & Medicinska komponenter.
 • Komponenter för kraft och högfrekvenselektronik

Vårt erbjudande där han visade deras maskiner på bilder. Han påpekade att våra kunder köper deras maskiner men inte bara för massproduktion. Han tryckte även på att vi kan erbjuda mer framöver speciellt inom produktionsservice som nämns nedan.

 • Nanoimprint litografi.
 • Resist processing.
 • Våt procession.
 • Produktionsservice.

Han gick sedan in på megatrender som bolaget ser framöver. Där han lyfte, urbaniseringen, resursbrister, demografisk förändringar och digitalisering av samhället och teknologiska genombrott. Han såg deras plats i värdekedjans speciellt inom litografi processing mot komponenttillverkare.

Som avslutning gick han in på framtiden. Han ser Obducat i värdekedjan speciellt där kunderna finns. Därtill ses området kraft och högfrekvenselektronik som intressant. Kunderna antas också efterfråga kundanpassade lösningar och där ska vi vara starka.  Kul också att det sker en stor EU satsning för att återbygga halvledare tillverkningen. Visst har Europa tappat i kompetens som nu behöver byggas upp och här har Obducat en plats. Därefter avslutades anförandet och frågestunden inleddes, men lyfter bara en del av de frågor som ställdes.

Vi från Aktiespararna undrade vilka de främsta utmaningar var? Enligt Patrik var det långa betalningstider som är ett problem och ledtider på 40–50 veckor för komponenter. Därtill är det svårt att välja rätt affärer och avslutningsvis är de rådande omvärldsfaktorerna tuffa.

När det gäller er försäljningsprocess undrade vi också hur den ser ut nu? Han tryckte på att den olika men brukar ligga mellan 6 månader upp till 5 år. Generellt är den dock 12 månader. Baserat på detta har den förändrats nu undrade jag? Det beror på helt vilket applikationsområden där Obducat verkar.  

Det var en fråga om konkurrensen? Patrik beskrev detta inom de olika områdena där Obudcat agerar. Vi är en mindre aktör inom ett flertal områden men inom Nano konkurrerar med etablerade aktörer. Det är en stor skillnad i teknik men vi är rätt positionerade idag.

En fråga kom upp när det gäller kassaflöden vilket är ett problem för oss tanke på nuvarande led-tider. Vi arbetar med flera distributörer som köper av etablerade tillverkare när denna fråga också ställdes. Där kunde frågestunden avslutas.

Därefter kunde de övriga punkterna avklaras i rask takt. Det var ingen dramatik på dessa punkter där styrelsen valdes om och en ändring av bolagsordningen gjordes på grund av emissionsbemyndigandet under punkten 17. Vi från Aktiespararna ställde frågan varför den procentuella nivån på 20% hade valts. Vilket brukligt på dessa frågor så var standardsvaret från bolagets ordförande att kunna öka flexibiliteten i bolaget. Tanke på problemen med betalningstider, långa led-tider och lägre kassa i bolaget så var vi nöjda med svaret. Därefter kunde bolaget avsluta årets stämma 1 timme och 32 minuter senare. 

När bolaget nu växer framöver så är nog Obducat rätt positionerade för framtiden vilket koncernchefen tryckte på under sitt anförande. Det svåra för bolaget är att kunna leverera och få betalt av sina kunder. Kan Obducat hitta rätt balans så blir nog aktieägarna nöjda. 
 

Bevakar och skribent: Joakim Sandström

 

Författare Bolagsbevakningen