Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-13

Obducat: OBDUCAT DELTAR I HORIZON 2020 PROJEKTET ARCIGS-M

OBDUCAT AB (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande tillverkare
av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har inbjudits
att delta i ett transnationellt projekt kallat ARCIGS-M, (A
dvancedA
rchitectures for ultra-thin high-efficiencyCIGS
solar cells with highM
anufacturability).

Projektet har godkänts inom ramen för det europeiska HORIZON 2020 programmet
som syftar till att stärka den europeiska spetsforskningen, möta de stora
behoven i samhället och öka konkurrenskraften för den europeiska industrin.
Projektet är inriktat på vidareutveckling av CIGS tunnfilmssolcellsteknik mot
högre effektivitet och med särskild tonvikt på att nå kommersiell mognad,
särskilt när det gäller uppskalning och kostnad. Projektet är inriktat på
solceller för integration i byggnader, den s.k. BIPV marknaden.

Solcellsteknik upplever en mycket stor global tillväxt. Idag uppgår årliga
solcellsinstallationer till 50 GW och mer än 90% av dessa anläggningar är
baserade på kiselkristallina moduler.

Ett marknadssegment som förväntas nå en hög tillväxttakt är BIPV. För att
uppnå en framgångsrik integration av solceller i byggnader finns ytterligare
krav på dessa moduler såsom; låg vikt, möjlighet till semi-transparens och
inte minst estetiska aspekter.

Detta projekt omfattar samarbete mellan forskningsinstitut, universitet och
företag som representerar olika branscher från elbolag och
solcellsproducenter till leverantörer av utrustning och tillverkare av
material. Det övergripande målet är att ytterligare utveckla teknik som kan
leda till en omstart av solcellsindustrin i Europa. Med tanke på den hårda
konkurrensen från Kina kan tunnfilmsmoduler som kombinerar hög effektivitet
med låga materialkostnader och med stort estetiskt värde, ha de bästa
affärsmöjligheterna i integration av solceller i byggnader.

Målet med projektet är en 40% minskning av kostnaderna jämfört med nuvarande
state-of-the-art material inom industrin. Dessutom kommer projektet att
använda både glas- och tunna stålsubstrat.

Projektkonsortiet består av två små och medelstora företag, sex
forskningsinstitut, två industriföretag och två universitet med
kompletterande kompetens och lång erfarenhet av relaterad teknik;

1 Uppsala University, Sweden
2 Interuniversity Micro-Electronics Centre, Belgium
3 Centre National de la Research Scientifique, France
4 Université catholique de Louvain, Belgium
5 International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal
6 Midsummer AB, Sweden
7 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, Netherlands
8 Solibro Research AB, Sweden
9 University of Ljubljana, Slovenia
10 Obducat Technologies AB, Sweden
11 Électricité de France, France
12 Advanced Coatings&Construction Solutions, Belgium
13 ArcelorMittal, France

Obducat Technologies AB kommer att fokusera på tillverkning av
nanostrukturerade elektroder för att övervinna absorptionsförluster vid
ultratunna absorptionsskikt. Dessutom kommer Obducat att använda sin
state-of-the-art nanoimprintteknik för nanostrukturering av ”Large Area”
substrat.

Projektet är planerat att löpa över tre år med en total budget på 5,1 miljoner
euro.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 10.30
CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

About 2020 Horizon

Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with
nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in
addition to the private investment that this money will attract. It promises
more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from
the lab to the market.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för
produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats
tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom
LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna.
Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och
våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med
huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på
www.obducat.com
och
www.solar-semi.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.