Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Obducat: Obducat ingår ett finansieringsavtal med Blue Ocean

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I
STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET
ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I OBDUCAT.

Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har ingått ett avtal med
investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund
tillhörande Blue Ocean Investment Group ("Blue Ocean") gällande en
finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev
och teckningsoptioner.

Avtalet innebär att Obducat inom kommande 24 månader har rätt, men
inte skyldighet, att vid högst elva tillfällen emittera konvertibla
skuldebrev till Blue Ocean om totalt högst 35 MSEK, varav det första
lånet uppgår till 5 MSEK och de tio därpå följande lånen om 3 MSEK
vardera. Den likvid som Obducat därmed tillförs kommer att användas
av Bolaget för allmänna rörelsekapitalbehov.

De konvertibla skuldebreven utfärdas löpande och periodvis, under
förutsättning att Bolaget inte beslutar om tillfälligt uppehåll, och
ska omvandlas till nya stamaktier av serie B i Bolaget senast tolv
månader från emissionstillfället. De konvertibla skuldebreven utges
till en kurs om 95 procent av det nominella beloppet och
konverteringskursen uppgår till 95 procent av den lägsta
genomsnittliga volymvägda slutkursen ("VWAP") av Obducats stamaktier
av serie B under en period om 20 handelsdagar omedelbart före
påkallande av konvertering. Obducat har rätt att i samband med
påkallande av konvertering, till viss del eller i sin helhet,
återbetala fordran kontant.

I samband med utgivande av konvertibla skuldebrev enligt ovan kommer
Obducat också att vederlagsfritt emittera ett sådant antal
teckningsoptioner som ger Blue Ocean rätt att teckna ytterligare
stamaktier av serie B i Bolaget för ett belopp motsvarande 30 procent
av det nominella beloppet för respektive konvertibla skuldebrev.
Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till
120 procent av den lägsta VWAP för Obducats stamaktier av serie B
under en period om de 20 handelsdagar som omedelbart föregår
utgivningen av ett nytt konvertibellån.

Vidare kommer Obducat att erlägga en så kallad commitment fee till
Blue Ocean, motsvarande fem procent av Blue Oceans totala åtagande
enligt avtalet. Sådant erläggande kommer att göras i samband med
Obducats påkallande av de fem första konvertibellånen och kommer att
ske dels genom utgivande av nya stamaktier av serie B (motsvarande en
procent), dels genom kontant betalning (motsvarande kvarvarande fyra
procent). Priset för de aktier som därigenom utges kommer att
bestämmas på samma sätt som konverteringskursen, i enlighet med vad
som anges ovan.

Obducat avser att, i förekommande fall, besluta om utgivande av
konvertibler, teckningsoptioner och aktier enligt ovan med stöd av
det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 29 maj 2017.

Patrik Lundström, VD Obducat, kommenterar:

"Denna flexibla finansieringslösning som erbjudits av Blue Ocean
Investment Group passar vårt nuvarande finansieringsbehov mycket bra
och möjliggör för oss att fortsätta att genomföra vår ambitiösa
strategiska plan för kommersiell vidareutveckling av Obducat."

Pierre Vannineuse, CEO och grundare av londonbaserade Blue Ocean I.G,
och chef över European High Growth Opportunities Securitization Fund,
kommenterar:

"Blue Ocean är särskilt stolta över att initiera sin första
transaktion i Sverige med Obducat, världsledande tillverkare av
utrustning för nanolitografi. Med ett team som har god erfarenhet av
investeringar i konkurrenskraftig och ledande teknologi, vet vi att
affärsmodellen inte alltid ger möjlighet att fullt ut meddela de
framsteg som görs och de möjligheter på marknaden som uppnås eller
identifieras. Vi stöttar Obducats ledning fullt ut och har fullt
förtroende för deras förmåga att återspegla det fundamentala
underliggande värdet i aktiekursen."

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB (publ) utvecklar och levererar teknologier, produkter och
processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och
nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första
hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-,
biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar
nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.
Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i
Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Obducats
B-aktier och B-preferensaktier är noterade på NGM Equity. Läs mer på
www.obducat.com.

Om European High Growth Opportunities Securitization Fund

European High Growth Opportunities SF är en institutionell investerare
med hemvist i Luxemburg som fokuserar på finansiering av
höginnovativa bolag i Europa som bedöms vara kraftigt undervärderade.
EHGO grundades av Blue Ocean Partner's Equity och rådges exklusivt av
Blue Ocean Advisors Inc. Dess uppdrag är att investera i
höginnovativa europeiska bolag genom att tillgodose deras behov av
tillväxtkapital samt att erbjuda ett trovärdigt europeiskt
finansieringsalternativ.

Om Blue Ocean Advisors Inc

Blue Ocean Advisors bildades av Pierre Vannineuse och ansvarar för
investeringar som görs av en grupp fonder med förvaltade tillgångar
till ett värde av cirka 300 miljoner $. Blue Ocean är inriktat på att
tillhandahålla flexibla och innovativa finansieringslösningar till
noterade bolag över hela världen och inom olika branscher, inklusive
vård och omsorg, energi, gruvdrift och teknologi.

Blue Ocean har kontor i London och Genève. För mer information,
vänligen kontakta management@bo-ig.com - www.bo-ig.com
(http://www.bo-ig-com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/obducat/r/obducat-ingar-ett-finansieringsavtal...
http://mb.cision.com/Main/15184/2377318/742830.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.