Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Obducat: OBDUCATS NYEMISSION FULLTECKNAD

Efter utgången av den förlängda teckningsperioden visar den slutliga
genomgången av inkomna anmälningar att företrädesemissionen, som beslutades
av extra bolagsstämma den 30 december 2015, har tecknats till 100 procent.
Sammantaget tecknades 74,9 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter
och 25,1 procent utan stöd av teckningsrätter.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
kommer att skickas ut inom kort. De nya B-aktierna beräknas börja handlas på
NGM omkring den 16 mars 2016.

Genom det positiva utfallet i emissionen har bolaget säkerställt finansiering
för mer än 12 månader framöver.

Emissionen innebär att Obducat tillförs cirka 41,1 MSEK, före
emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar därigenom med 5 013 711 SEK från 25
068 565 SEK till 30 082 276 SEK. Antalet A-aktier ökar med 154 691 från 773
466 till 928 157 och antalet B-aktier ökar med 4 859 020 från 24 295 099 till
29 154 119, vilket sammantaget medför att antalet utestående aktier uppgår
till 30 082 276 efter registrering hos Bolagsverket. Aktierna berättigar till
sammanlagt 38 435 689 röster.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare
med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika
eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel
19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den
lagligen kan riktas.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25
februari 2016 klockan 08.00.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för
produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats
tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom
LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna.
Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och
våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med
huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på
www.obducat.com
och
www.solar-semi.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.