Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

OBOS: OBOS BBL og OBOS Eiendom AS - Førtidig innfrielse og vellykket plassering av obligasjoner

OBOS Eiendom AS har i dag innkalt til obligasjonseiermøte hvor utsteder foreslår
å endre forfallsdato på sitt utestående obligasjonslån (ISIN NO0010809098,
ticker: OBFB05PROG) til 29. august 2019 og innfrielseskurs til 100,75% av
pålydende. Obligasjonseiermøtet vil holdes 27. august 2019. Over to tredjedeler
av obligasjonseierne har allerede stilt seg positive til forslaget.

OBOS BBL har i dag utstedt et NOK 500 millioner lån med fem års løpetid til en
flytende rente på 3m Nibor + 1.15% p.a. Oppgjørsdato er 29. august 2019 og
obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM. Formålet med låneopptaket er
refinansiering av OBFB05PROG og generelle selskapsformål.

Nordea og SEB var tilretteleggere og finansielle rådgivere for transaksjonene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Finansdirektør OBOS BBL, Marianne Aalby, mob. +47 926 14 477
Konserndirektør i OBOS Eiendom, Nils Morten Bøhler, tlf. 22 86 59 53

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482728

Författare OSE News