Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Oboya Horticulture Industries AB: Delårsrapport januari - september 2019

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

* Nettoomsättningen uppgick till 109,1 (116,6) MSEK exklusive avyttrade
verksamheter, en minskning med 6 procent jämfört med samma period
föregående år.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,1 (3,4)
MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,9 (0,3) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter.
* Rörelsemarginalen uppgick till 13,9 (0,3) procent exklusive avyttrade
verksamheter.
* Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick
till 8,3 (-5,4) MSEK.
* Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick till
0,36 (-0,24) SEK.

FÖRSTA-TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER 2019)

* Nettoomsättningen uppgick till 376,7 (390,4) MSEK exklusive avyttrade
verksamheter, en minskning med 4 procent jämfört med samma period
föregående år.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 37,4 (12,9)
MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,5 (3,9) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter.
* Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 (1,0) procent exklusive avyttrade
verksamheter.
* Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick
till 13,5 (-7,2) MSEK.
* Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick till
0,59 (-0,31) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

* Oboya Horticulture har sålt en av produktionsfastigheterna i Kina och
frigör 38,4 MSEK.
* Oboya Horticultures har under kvartalet erhållit flera viktiga order
från kunder.
* Oboyas styrelseordförande Lars Rosén har avgått p.g.a. hälsoskäl.
* Oboya Horticulture Industries AB avhöll extra bolagsstämma den 15
augusti 2019. Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om
emissioner enligt förslag i kallelsen.
* Oboya Horicultures huvudägare Robert Wu har omvandlat samtliga sina
A-aktier till B-aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* Oboya genomför företrädesemission om 41,2 MSEK samt tidigarelägger
delårsrapporten för Q3 2019.

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

* Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå
uthållig lönsamhet baserad på organisk tillväxt framför
företagsförvärv. Tidigare kommunicerat omsättningsmål om 1 000 MSEK
till år 2022 kvarstår. Bolagets övriga finansiella mål gäller också
oförändrat, inklusive en nettomarginal på 5?7 procent.
* Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv
på samtliga marknader.  Bolaget bedömer att man kommer att visa en
positiv resultatutveckling under innevarande verksamhetsår. Detta
utgör ett tydligt avstamp för kommande år.

Certified adviser

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North
Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 08.30.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på
http://www.oboya.se/investerare/finansiella-rapporter/

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till
odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö.
Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer
information om bolaget finns på www.oboya.se.

Bilaga

* Delårsrapport Q3-2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.