Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Oboya Horticulture Industries: Oboya Horticulture Industries AB: Bokslutskommuniké 2019

2019 I KORTHET

FJÄRDE kvartalet (OKTOBER-DECEMBER 2019)

· Rörelsens intäkter uppgick till 102,3 (117,1) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter, en minskning med 13 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -13,1
(-7,5) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -21,1 (-9,7) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter.

· Engångskostnader om -15,6 MSEK har belastat resultatet.
· Rörelsemarginalen uppgick till -20,6 (-8,3) procent exklusive
avyttrade verksamheter.

· Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick
till -29,1 (-18,9) MSEK.

· Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick efter
utspädning till -1,14 (-0,83) SEK.

FÖRSTA-Fjärde kvartalet (JANUARI-DeceMBER 2019)

· Rörelsens intäkter uppgick till 497,0 (502,3) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter, en minskning med -1 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,2
(5,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,4 (-5,8) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter.

· Engångskostnader om -15,6 MSEK har belastat resultatet.
· Rörelsemarginalen uppgick till 0,7 (-1,1) procent exklusive
avyttrade verksamheter.

· Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick
till -15,6 (-26,1) MSEK.

· Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick efter
utspädning till -0,66 (-1,14) SEK.

Väsentliga händelser under FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2019)

· Oboya Horticultures har tecknat ett ovillkorat ramavtal med
Sveriges första cannabisbolag Aureum Life AB för uppbyggnad av
Aureums kommande odlingsanläggningar.

· Oboya har genomfört en företrädesemission om 41,2 MSEK samt en
riktad kvittningsemission till garanter i företrädesemissionen som
blev fulltecknad.

· Oboyas har beslutat att genomföra ytterligare investeringar i nya
maskiner om ca 5,0 MSEK i fabriken Skierniewice, Polen. Parallellt
med de nya investeringarna genomför Oboya sammanslagning av de polska
dotterbolagen i koncernen.

· Oboya Horticulture fått order från skandinavisk kund på
odlingsprodukter om 18,5 MSEK fördelat över 2 år.

· Oboya Horticulture Industries AB tecknat strategiskt ramavtal i
Kina. Det sammanlagda ordervärdet under 2020 beräknas uppgå till ca
13,1 MSEK.

· Oboya Horticulture genomfört flytt av verksamhet och lager i
Sverige och Danmark som innebär en årlig kostnadsbesparing om 5,0
MSEK

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

· Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att
uppnå uthållig lönsamhet i verksamheten. Styrelsen har inom ramen för
detta beslutat att skjuta fram Oboya Horticultures omsättningsmål om
1 000 MSEK till år 2022. Bolagets övriga finansiella mål gäller
oförändrat, inklusive nettomarginal 5-7 procent.

· Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt
positiv på samtliga marknader. Bolaget bedömer man kommer att visa
en positiv resultatutveckling kommande år.

Certified adviser

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North
Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post:
certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture
Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
februari 2020 kl. 11.00.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på:
http://www.oboya.se/investerare/finansiella-rapporter/

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter
till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och
inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och
Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oboya-horticulture-industries/r/oboya-horticu...
https://mb.cision.com/Main/19015/3041153/1198174.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.