Du är här

2017-09-18

Oboya: Oboya Horticulture Industries AB offentliggör prospekt

Oboya Horticulture Industries AB ("Bolaget") offentliggör prospekt med
anledning av den företrädesemission som beslutades av Bolagets
styrelse den 12 september 2017 med stöd av emissionsbemyndigande från
extra bolagsstämma den 7 september 2017. Prospektet har godkänts och
registerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets
hemsida, www.oboya.se, på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se
samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet och
anmälningssedlar kan beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank,
Box 7405, 103 91 Stockholm, via e-post till emission@penser.se eller
telefon 08-463 80 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Oboya Horticulture
Industries AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Oboya Horticulture Industries AB kommer endast att ske genom det
prospekt som Oboya Horticulture Industries AB har offentliggjort den
18 september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore,
Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter
till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och
inomhusmiljö. Produktion sker i Oboya Horticultures fabriker i Kina,
Polen, Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på
www.oboya.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oboya/r/oboya-horticulture-industries-ab-offen...
http://mb.cision.com/Main/11644/2348890/724133.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.