Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-03

Observe Medical: Observe Medial genomför nyemission och listning på First North

Observe Medical är ett medicintekniskt bolag som befinner sig i
lanseringsfasen av Sippi®, bolagets digitala och automatiserade
urinmätare för användning inom intensivsjukvården. För att möjliggöra
en lansering av Sippi i Europa under hösten 2014 genomför bolaget en
spridningsemission om 22 mkr samt en listning av bolagets aktie på
NASDAQ OMX First North. I emissionen föreligger teckningsförbindelser
om 6,5 mkr.

Observe Medical utvecklar produkter för användning inom
intensivvården. Bolaget grundades 2009 och står nu inför lanseringen
av Sippi, en innovativ produkt för mätning av urinproduktion hos
patienter under intensivvård. Efter puls och blodtryck är
urinproduktion en av de viktigaste parametrarna att mäta hos en
intensivvårdspatient.

Lanseringen av Sippi sker initialt i Europa med fokus på den tyska
marknaden och för att finansiera marknadslanseringen har Observe
Medical beslutat genomföra en nyemission av 1 800 000 aktier riktade
till institutioner och allmänheten i Sverige. Teckningskursen i
emissionen är 12,25 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget
tillförs ca 22 mkr före emissionskostnader. Teckningstiden i
emissionen löper från den 3 juni till och med den 18 juni 2014. I
emissionen föreligger teckningsförbindelser om 6,5 mkr.
Teckningsförbindelser har lämnats av en institutionell investerare
och en privatinvesterare.

Bakgrund och motiv
Med Sippi har Observe Medical utvecklat en produkt som på ett
effektivt och automatiserat sätt löser en processsom idag hanteras
manuellt. Nästan all patientövervakning inom intensivvård är idag
automatiserad och med Sippi digitaliseras den sista viktiga
parametern inom patientövervakning.

Sippi är godkänt för försäljning både i Europa och USA och produkten
har genomgått en klinisk studie utförd av Karolinska Institutet och
flertalet användarundersökningar med starka resultat. Produkten har
testats på sjukhus i fem länder i Europa och en inledande försäljning
har redan skett i Sverige och Danmark. Observe Medical förbereder en
lansering i Tyskland som är den största marknaden i Europa. Till
hösten planeras en bred lansering av Sippi i Tyskland tillsammans med
en ledande distributör. Under 2015 kommer lansering att ske i flera
av de större europeiska marknaderna och under 2016 räknar bolaget med
att kunna lansera i USA.

Den förestående emissionen tillför nödvändigt expansionskapital för
offensiva marknadssatsningar i Europa samt finansierar det
rörelsekapitalbehov som en lansering medför.

"Med Sippi har vi en mycket konkurrenskraftig produkt som innebär ett
paradigmskifte där vi ersätter ålderdomlig teknik med en ny digital
och automatiserad lösning som är enkel att använda och sparar
betydande tid för vårdpersonalen samt dessutom bidrar till ökad
patientsäkerhet. Genom nyemissionen och anslutningen till First North
får vi tillgång till den finansiering vi behöver för att etablera
Observe Medical som ett snabbväxande medtechbolag. Vår målsättning är
att den aktuella emissionen skall finansiera den kommande
tillväxtfasen där vår ambition är att bygga ett bolag som inom fyra
år omsätter minst 100 mkr med god lönsamhet", säger Magnus Emmoth,
grundare och VD i Observe Medical.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 12,25 kronor per aktie
Minsta post för teckning: 450 aktier motsvarande 5 512,5 kronor
Teckningstid: 3 till 18 juni 2014
Beräknat datum för
offentliggörande av utfall: 23 juni 2014
Beräknad dag för betalning: 27 juni 2014
Antal erbjudna aktier: 1 800 000
Emissionsbelopp: 22,05 mkr
Värdering, pre money: 107,4 mkr
Preliminär första handelsdag: 7 juli 2014

Erbjudandet innebär att antalet aktier kommer att öka med maximalt 1
800 000 aktier från 8 767 785 aktier till 10 565 785 aktier, vilket
motsvarar 17,0 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Styrelsen
för Observe Medical avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier
till handel på First North.

Redeye agerar finansiell rådgivare och Certified Adviser till Observe
Medical i samband med nyemissionen och listning på NASDAQ OMX First
North. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med
nyemissionen.

Ytterligare information om emissionen och listningen på NASDAQ OMX
First North Informationsmemorandum och teckningssedlar finns
tillgängliga på Observe Medicals hemsida, www.observemedical.com samt
via Aqurat Fondkommissions hemsida; www.aqurat.se.

Informationstillfälle i samband med erbjudandet
Datum och tid: Onsdag 11 juni kl 18.00-20.00
Plats: Redeye, Mäster Samuelsgatan 42 (Hötorgsskrapa 4), 10 tr.
Anmälan: events@redeye.se.

För ytterligare information:
Magnus Emmoth, VD i Observe Medical
Tel: 070 412 11 97
email: magnus.emmoth@observemedical.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/observe-medical/r/observe-medial-genomfor-nyem...
http://mb.cision.com/Main/10159/9595522/252139.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.