Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

ObsteCare AB: ObsteCare AB: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Fokus på att starta upp nya distributörer och att stärka
organisationen

Kvartalet 1 juli - 30 september

· Claes Blanche tillträder som vd (tf). Bolaget går in i ny fas med
ökat fokus och tempo i säljprocessen.

· Johan Itzel tillträder rollen som senior rådgivare.
· Annika Solehav rekryteras som ny COO för ObsteCare, med syfte att
stärka bolagets produktförsörjning, kvalitet samt utveckling av nästa
generations system.

· Nytt distributörsavtal tecknat för Israel.
· Samarbetet med amerikanska distributören CCSI fördjupas gällande
FDA-ansökan, för att säkra en lyckad registrering.

· Nettoomsättningen uppgick till 95 (121) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 710 (-977) KSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,100 (-0,075)

Väsentliga händelser efter perioden

· Distributörsavtal tecknat för Vietnam och Frankrike
· FDA-ansökan färdigställd och inlämnad.
· · Totalt 80 verksamhetschefer, gynekologer samt barnmorskor från förlossningskliniker i Sverige, deltog vid bolagets seminarium om värksvaghet och AFL®-metoden.

Rapportperioden 1 januari - 30 september

· Nettoomsättningen uppgick till 608 (409) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 988 (-2 649)
KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,292 (-0,200)
Kommentarer från VD

USA - FDA
Ansökan till FDA om marknadsregistrering är nu inlämnad. Ett
godkännande från FDA är ett nödvändigt steg för att kunna
marknadsföra produkterna i USA, en marknad med ca 2000 potentiella
förlossningskliniker. Under perioden har vi fördjupat samarbetet med
vår distributör för Nordamerika, CCSI, både gällande FDA-ansökan men
också i samband den lyckade användarstudie som genomförts. Planen är
att det ska bidra till en snabbare lansering när FDA godkänner
AFL®-systemet för försäljning på den amerikanska marknaden.

USA har totalt 300 miljoner invånare och ca 4 miljoner förlossningar
varje år. Vår partner och distributör CCSI, har en befintlig
kundstock som hanterar ca 1 miljon av dessa förlossningar.

Fokus på ökad försäljning och intäkter
Min uppgift som tf VD är att öka tempot i försäljningen och även
intäkterna från både befintliga och nya kunder.

Under kvartal 3 tecknades avtal med en ny distributör i Israel. I
Israel sker ca 185,000 förlossningar per år. MedLife, vår nya
distributör, har etablerade kundkontakter hos en betydande del av
klinikerna.Tillsammans med den nya distributören för Benelux (BMA)
genomfördes en större utbildningsaktivitet för att lägga upp
strategin inför lansering.

Vi fokuserar på att hitta distributörer på marknader med stor
potential sett till antal födslar. Vi tittar också på
förlossningsklinikernas kapacitet och storlek - samt att det finns
uttalade mål att reducera användning av värkstimulerande läkemedel
och att minska antal kejsarsnitt.

Ett flertal marknader visar stort intresse för AFL®-metoden och vi
planerar att framåt etablera nya distributörer i en jämn takt.
Intresset vi möter visar att AFL®-metoden ligger rätt i tiden, då man
från hälso- och sjukvården samt även politiskt håll, driver program i
många länder för att skapa tryggare förlossningar, minska antalet
kejsarsnitt och minska användningen av oxytocin. Vi har en tydlig och
strukturerad process för att hitta nya distributörer och ställer höga
krav på engagemang, investeringar i marknadsaktiviteter och
utbildning för kunder.

Seminarium om värksvaghet
För att lyfta detta viktiga ämne och skapa kännedom om AFL®-metoden,
genomfördes ett mycket lyckat seminarium om värksvaghet i Stockholm
under oktober månad. Drygt 80 potentiella användare, så som
verksamhetschefer, gynekologer samt barnmorskor fick höra det senaste
inom forskning och kliniska metoder när det gäller värksvaghet och
AFL®-metoden.

Bland talarna fanns tunga namn som Doktor Mike Robson (Irland),
Professor emerita Kerstin Uvnäs-Moberg (KI Sverige), Professor Susan
Wray (England)och AFL®-metodens innovatör - Docent Eva Wiberg-Itzel
(SÖS/KI Sverige). Eva Wiberg-Itzel berättade om sin forskning på SÖS
och Karolinska. Det värmer i hjärtat att få vara del i hennes
brinnande önskan om att skapa förståelse för förlossningens mysterium
och gå i bräschen för ett helt nytt sätt att hantera värksvaga
förlossningar med AFL®-metoden.

Innovation av en kvinna - för kvinnor, som verkligen bidrar till nytta
och tryggare förlossningar för såväl mammor som pappor och barn. Och
det, inom ett område där mycket lite hänt de senaste 40 åren! Vårt
mål är att genomföra liknande seminarium även på andra orter, städer
och länder i Norden under nästa år.

Försäljning
Försäljningen under perioden januari - september visar en fortsatt god
ökning med nästan 50%, jämfört med samma period föregående år.
Försäljningen under kvartal 3 minskade dock med 21%, delvis beroende
på att sommarmånaderna i kvartal 3 är svagare än övriga kvartal, då
flera av ObsteCares kunder delvis drar ner sin verksamhet.

För mer information kontakta:
Claes Blanche, VD
+46 (0) 738 525 058
claes.blance@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 november 2019.

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för
förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare
förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och
förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem
vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på
värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket
resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och
belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är
att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obstecare-ab/r/obstecare-ab--delarsrapport-20...
https://mb.cision.com/Main/16573/2968671/1147294.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.