Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

ObsteCare AB: ObsteCare bygger vidare med fokus på försäljning - Carina Lindqvist tillträder som ny VD

Carina Lindqvist tillträder som VD för ObsteCare med fokus på ökad
försäljning, internationell etablering samt att få verksamheten att
växa. Carina har en gedigen bakgrund inom Life Science och bidrar med
erfarenhet och kompetens inom distributörsförsäljning och
direktförsäljning till klinik, utifrån de kvalitetskrav som ställs på
medicintekniska bolag. Claes Blanche, som haft rollen som tf VD,
kommer nu att fokusera fullt ut på sälj- och marknad, där han redan
åstadkommit en stark plattform av distributörsnätverk.

Carina Lindqvist har i över 20 år verkat som VD och i ledande
positioner inom Life Science, både i mindre bolag och i större
internationella bolag som Pfizer Consumer Healthcare (initialt
Ferrosan AB), Ellen AB, Sweden Recycling AB, Starkey Sweden AB. Där
har hon framgångsrikt drivit försäljning via distributörsnätverk i
Europa och Asien. Hon har arbetat med både läkemedel och produkter
för kvinnors hälsa.

Carina har en MBA-examen tillsammans med en kandidatexamen inom
ledarskap, organisation och internationell marknadsföring. Service,
teamkänsla och gemenskap är nyckelord för Carina som ser vikten av
att bygga teamet för att gemensamt driva ObsteCare framåt.

Carinas senaste uppdrag som VD var för bolaget Ellen AB. Hon börjar på
ObsteCare den första april 2020.

För ytterligare information:
Christina Hugosson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@effic.se

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 februari 2020.

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för
förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare
förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och
förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem
vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på
värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket
resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och
belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är
att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obstecare-ab/r/obstecare-bygger-vidare-med-fo...
https://mb.cision.com/Main/16573/3032741/1191951.pdf

Författare AktieTorget News