Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

ObsteCare AB: Offentliggörande av företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i ObsteCare AB (publ) ("ObsteCare" eller "Bolaget") har, med
anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units som
beslutades den 30 mars 2020, upprättat ett EU-tillväxtprospekt
("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.obstecare.se), Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida
(www.hagberganeborn.se) samt på G&W Fondkommissions hemsida
(www.gwkapital.se).

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för
förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare
förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och
förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem
vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på
värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket
resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och
belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är
att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Viktig information
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE
SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE
OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER
VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID
MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA
ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933
ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd
Tel: +46 76 199 30 13
Mail: carina.lindqvist@obstecare.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obstecare-ab/r/offentliggorande-av-foretrades...
https://mb.cision.com/Main/16573/3085487/1227659.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.