Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

ObsteCare AB: Valberedning för ObsteCares årsstämma 2020

Enligt bolagets arbetsordning ska en valberedning baserad på
ägarförhållandena den 30 september 2019 utses för att bereda och
lämna följande förslag till årsstämman 2020:

· val av ordförande vid årsstämman
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets
styrelse

· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i
förekommande fall)

· beslut om principer för hur valberedning utses
ObsteCares största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var Peder
Månsson, Oxtorgets Konsulter i Stockholm AB, Allba Holding AB och
Sherion Management AB, vilka representerande cirka 52 procent av
aktiekapital och röster.

Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Joakim Ingers (Peder
Månsson), Olle Stenberg (Oxtorgets Konsulter AB), Magnus Hagerborn
(Allba Holding AB) samt Johan Itzel (Sherion Management AB).

Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Olle Stenberg
till dess ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med
valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande
Olle Stenberg på tel: 070-576 10 99, mail: olle@asymetrica.se,
alternativt till: valberedning@obstecare.com.

För att förslag ska kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt
sätt, skall dessa ha inkommit senast den 1 februari 2020.

För ytterligare information:
Christina Hugsson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@gmail.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för
förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare
förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och
förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem
vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på
värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket
resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och
belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är
att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obstecare-ab/r/valberedning-for-obstecares-ar...
https://mb.cision.com/Main/16573/2994275/1164050.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.