Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

ODAL: Foreløpig regnskap 2019 Odal Sparebank

Tidenes beste resultat med god utvikling på inntektssiden og lavere
kostnadsprosent på kjernedrift.

Regnskapet viser en positiv utvikling i bankens kjernedrift. Vi ser en økning
både i netto renter og netto provisjoner. Utbytter er på et høyere nivå der Eika
Gruppen står for en stor andel av veksten. Totalsett har banken også inngang på
tap. Vi evner god vekst uten at kostnadene øker tilsvarende, noe som gir en
synkende kostnadsprosent. Innskuddsutviklingen er stabil til tross for et
fortsatt relativt lavt rentenivå. Utlånsutviklingen viser en økt veksttakt
sammenlignet med tidligere perioder.

Banken leverte pr. 31.12.2019 et resultat før skatt på kr. 97,9 mill. mot kr.
85,6 mill. i fjor. Økningen skyldes i hovedsak en positiv utvikling i netto
renter, netto provisjoner samt tilbakeføring av gruppevise tapsavsetninger.

Driftskostnadene pr. 31.12.2019 er høyere enn fjoråret da vi hadde en
tilbakeføring av pensjonsforpliktelser.
Resultat etter skatt ble kr. 75,5 mill. mot kr. 66,3 mill. i fjor.
Egenkapitalavkastningen etter skatt er 11,5% (11,2%). Bankens mål er en
egenkapitalavkastning etter skatt på minimum 10%. Bankens forvaltningskapital på
egen balanse er på kr. 5,4 mrd. ved utgangen av 4. kvartal. Økningen er på 7,0%
siste 12 måneder.

Bankens forretningskapital utgjør kr. 7,3 mrd. ved utgangen av 4. kvartal.
Økningen er på 10,0% siste 12 måneder. Forretningskapitalen inkluderer utlån til
personkunder som er overført til EBK (Eika boligkreditt). Utlån via EBK beløper
seg til kr. 1,8 mrd. ved utgangen av 4. kvartal. Utviklingen i volum siste 12
måneder viser en vekst på 20,0% i EBK. Utlån i balansen siste 12 måneder viser
en moderat økning fra 272 mill. til kr. 4,5 mrd. Den totale utlånsveksten på
egen balanse i tillegg til vekst i EBK utgjør 10,1%, noe som tilsvarer 578 mill.

Innskudd fra kunder viser en økning siste 12 måneder på 3,6% og utgjør kr. 3,8
mrd. ved utgangen av 2019. Vi har stabilitet i innskuddsmassen - til tross for
et fortsatt relativt lavt rentenivå. Innskuddsdekningen er 84,0% ved utgangen av
2019 mot 86,4% på samme tid i fjor. Innskuddsdekningen inkludert EBK er 59,5%
ved utgangen av 2019 - ned fra 63,3% på samme tid i fjor. Bankens rene
kjernekapitaldekning ved utgangen av 2019 er 21,9% (20,1%).

Banken er fortsatt i en god posisjon både når det gjelder marked, likviditet og
soliditet. Styret forventer en fortsatt god inntjening i underliggende drift
framover. Dette gir et godt grunnlag for å videreutvikle posisjonen som
lokalbanken i våre nærområder også i tiden som kommer.

Fullstending regnskap vil bli publisert etter generalforsamling 26.3.2020.

Kontaktperson:
Banksjef Økonomi og Stab, Mette Skjerven - mobil 918 74 985.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/496735

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.