Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Odd Molly: Kommuniké från årsstämma 2014 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 29 april 2014

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag, den 29 april,
fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning
för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning ska
utgå för räkenskapsåret 2013. Styrelse och VD beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna
Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback
Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg. Till styrelsens
ordförande omvaldes Patrik Tillman.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens
ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till styrelsens
ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 650 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till
bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls
2015. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt
godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av 100
000 teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets
helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB med rätt och skyldighet att
överlåta teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare i
bolaget.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och beslut om valberedning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst
via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt
om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov.
Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa
återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även fem
egna fysiska butiker, en egen webbshop och två shop-in-shops. Odd
Molly har 60 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni
2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd
Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april
2014 CET 17:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com
och klicka "sign up for our newsletter".

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/odd-molly/r/kommunike-fran-arsstamma-2014-i-od...
http://mb.cision.com/Main/495/9576804/238806.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.