Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Odd Molly: Kommuniké från årsstämma 2020 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 7 maj 2020

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag, den 7 maj
2020, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att ingen
utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019. Styrelse och VD
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet
styrelseledamöter oförändrat ska bestå av fyra ledamöter (tidigare
fem) utan suppleanter sedan Christer Andersson och Sanja Batljan
avböjt att väljas in i styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden
intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande
styrelseledamöterna Mia Arnhult, Patrik Tillman, Anna Frick och Johan
Mark. Elin Ryer som hade avböjt omval lämnade styrelsen i samband med
årsstämman. Patrik Tillman omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvode till styrelsen ska utgå med totalt 665 000 kr (815 000 kr),
varav 215 000 kr (oförändrat) till styrelseordföranden samt med 150
000 kr (oförändrat) vardera till styrelsens ledamöter. Inget arvode
ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval
av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige
AB som bolagets revisor med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd
räkning.

Stämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer
och sammansättning.

Stämman godkände vidare föreslagna ändringar av bolagsordningen,
varvid nya aktieslag Stam A aktier, Stam D aktier och Preferensaktier
infördes samt att gränserna för bolagets aktiekapital höjdes.
Befintliga aktier beslutades ha benämningen stamaktier av serie A.

Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen
för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam
A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan
emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av
aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala
aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med tydliga stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Bolaget driver även Used By, en
digital plattform för secondhand-mode samt fastighetsverksamhet. Odd
Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel:
+46 8 522 28 500

www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press".

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter
från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till
www.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/kommunike-fran-arsstamma-2020-i-o...
https://mb.cision.com/Main/495/3106604/1243889.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.