Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Odd Molly: Kommuniké från extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 19 december 2019

Extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) ("Odd Molly"
eller "Bolaget") hölls den 19 december 2019 i Walthon Advokaters
lokaler på Stureplan 4 A i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i
huvudsak följande beslut.

Beslut om ändring av bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
ändra lydelsen i bolagsordningen avseende Bolagets
verksamhetsföremål.

§ 3 i bolagsordningen ändrades till följande lydelse:

Bolaget skall bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder
och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag,
bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka
därmed förenlig verksamhet.

Beslut om apportemission av aktier för att slutföra förvärven av Ilija
Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB och Used A Porter
International AB

Som tidigare offentliggjorts träffade Odd Molly den 19 november 2019
avtal om förvärv av två bolag; Ilija Batljan Invest Kristianstad
Fastigheter AB ("Fastighetsbolaget") och Used A Porter International
AB ("Used By"). Som vederlag för aktierna i Fastighetsbolaget och
Used By ska Odd Molly till säljarna av aktierna utge vederlagsaktier
i Odd Molly. Tillträdet till aktierna i respektive bolag var
villkorat av att extra bolagstämman i Odd Molly fattade beslut om
apportemission till säljarna i enlighet med det förslag som
offentliggjordes av Odd Mollys styrelse den 19 november 2019.

Extra bolagsstämman fattade beslut att emittera aktier till säljaren
av Fastighetsbolaget i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet
innebär att Bolaget emitterar högst 16 800 000 nya aktier till
säljaren av Fastighetsbolaget, till en teckningskurs om 4,50 kronor
per aktie.

Extra bolagsstämman fattade även beslut att emittera aktier till
säljarna av Used By i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet
innebär att Bolaget emitterar högst 2 547 871 nya aktier till
säljarna av Used By, till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie.

Besluten innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 934
787,10 kronor genom nyemission av högst 19 347 871 aktier.

Beslut om riktad kontant nyemission

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en
riktad kontant nyemission av högst 3 555 556 aktier till en
teckningskurs om 4,50 kronor per aktie. Rätt att teckna aktier
tillkommer Jakob Ryer (1 777 778 aktier) och M2 Capital Management AB
(1 777 778 aktier). Skälet till att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen bedömt att erbjudandet möjliggör för
Odd Molly att anskaffa kapital på fördelaktiga villkor och på ett
tidseffektivt sätt. Genom emissionen tillförs Bolaget högst 16 000
002 kronor.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital, tillsammans med de två
apportemissionerna, kan öka med högst 2 290 342,7 kronor genom
nyemission av högst 22 903 427 aktier.

Övrigt

Styrelsen bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut
som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly, + 46 73 350 61 20
patrik.tillman@lennerpartners.com

eller

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly, + 46 760 10 24 55
johanna.palm@oddmolly.com

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq
Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Om Used By

Used By är en marknadsplats för försäljning av secondhand-märkesvaror
inom segmenten Mode, Home och Baby & Child. Used Bys idé bygger på
tanken om återvinning och återanvändning. Att sälja och köpa på Used
By är lika enkelt som i en vanlig webbshop. Säljare och köpare
skyddas av en trygghetsgaranti via Payson och behöver aldrig träffa
varandra.

Used By, Eriksbergsgatan 10 B
114 30 STOCKHOLM
Växel: +46 8 588 923 10
www.usedby.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 13:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/495/2995555/1164860.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.