Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Odd Molly: Resultat fortsatt påverkat av pågående omställning - förbättrad lönsamhet i egna kanaler

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 16 augusti 2019

1 april - 30 juni 2019

· Den totala nettoomsättningen minskade med 18 procent till 62,7
MSEK (76,3).

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,6 procent (57,6).
· Rörelseresultatet uppgick till -17,9 MSEK (-11,9).
· Resultat efter skatt uppgick till -19,2 MSEK (-10,3).
· Resultat per aktie uppgick till -2,12 SEK (-1,78).
1 januari - 30 juni 2019

· Den totala nettoomsättningen minskade med 18 procent till 148,9
MSEK (181,8).

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,8 procent (55,6).
· Rörelseresultatet uppgick till -35,5 MSEK (-18,6).
· Resultat efter skatt uppgick till -38,4 MSEK (-17,0).
· Resultat per aktie uppgick till -4,39 SEK (-2,95).
Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· De omställnings- och effektiviseringsåtgärder som annonserades
under slutet av förra året samt i maj, med syfte att minska
komplexitet, kapitalbindning och driftskostnader med omkring 75 MSEK
på helårsbasis, löper enligt plan.

· I april stängdes butikerna i köpcentrumen Nova Lund och Hansa
Malmö. I maj stängdes butiken i köpcentrumet A6 i Jönköping, där Odd
Molly istället återfinns i en shop-in-shop som drivs av en
återförsäljare.

· Licensavtal för USA och Kanada har ingåtts. Även Tyskland och
Österrike har licenserats. Driften på samtliga dessa marknader tas
över av respektive licenstagare under hösten 2019.

· Genomförd företrädesemission i juni tillförde bolaget 22,5 MSEK
efter emissionskostnader.

· Per den 30 juni 2019 uppgår aktiekapitalet i Odd Molly till 1 486
556 SEK och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 14 865
555 aktier.

· I maj utsågs bolagets CFO Johanna Palm även till vice VD och
efterträdde då tidigare vice VD Sara Fernström som lämnade sin roll.

Kommentar från VD

Pågående omställning och besparingar för ett långsiktigt starkare och
effektivare bolag

När vi stänger det andra kvartalet kan vi konstatera tre saker.
Förändringsarbetet löper på enligt plan, vi tar fortsatta steg i
omvandlingen till licensmodell på våra utländska marknader och allra
mest glädjande är att vi börjar se tydliga positiva effekter från
åtgärdsprogrammet i vår egen detaljhandelsverksamhet där lönsamheten
ökar. Totalt genomför Odd Molly besparingsåtgärder som kommer sänka
driftskostnaderna med omkring 75 miljoner kronor på helårsbasis med
full effekt under 2020. Därutöver är vi tacksamma för den tilltro som
visas Odd Molly genom en framgångsrik nyemission som under kvartalet
tillförde bolaget ytterligare 25 miljoner kronor, före
emissionskostnader.

Ökad lönsamhet inom detaljhandelsverksamheten

Odd Mollys strategiska fokus att öka onlineförsäljningen och stärka
den internationella plattformen börjar visa resultat. Vi driver en
alltmer effektiv webbshop med ökad omsättning i kvartalet och
förbättrad lönsamhet. Vi har fortsatt optimeringen av det egna
butiksbeståndet och under kvartalet stängde vi ytterligare tre
butiker i Sverige. Butiksstängningarna och den reducering av
kostnadsmassan det innebär börjar också ge positiva effekter på
lönsamheten.

Fortsatta åtgärder för en mer effektiv grossistverksamhet

Medan detaljhandelsverksamheten förbättrade lönsamheten fortsatte
grossistverksamheten försämras till följd av lägre försäljning och en
fortsatt negativ påverkan från utförsäljning av äldre säsonger i
lager. Vi har under det första halvåret prioriterat att kraftigt
reducera det varulager vi byggde upp under 2018 i ljuset av
avmattningen i försäljningen. Det har påverkat bruttovinstmarginalen
kraftigt men stärkt vår likviditet. Efter detta har vi ett betydligt
mer kurant varulager och den negativa effekten på lönsamheten bedöms
avta framåt.

För att komma tillrätta med utvecklingen i detta segment fortsätter vi
omställningsarbetet mot en mer effektiv försäljningsmodell. Som ett
led i detta, och i linje med vår distributionsstrategi - där vi
satsar främst online och på starka återförsäljare och internationella
partnerskap - tecknade vi nyligen licensavtal med en ny partner i
Tyskland och Österrike.

Varumärke och ambassadörer

Vi tar ytterligare steg framåt för att vitalisera och stärka
varumärket Odd Molly. Under kvartalet genomfördes kampanjer med
modellen Caroline Winberg, vilket, tillsammans med det pågående
ambassadörssamarbetet med systrarna Titiyo och Neneh Cherry, fått
positivt bemötande. Nya och fortsatta samarbeten med starka
ambassadörer är planerade och sortimentet fortsätter att optimeras
utifrån strategi och marknadsförutsättningar. Dessa strategiska
varumärkessatsningar har en ytterst begränsad effekt på kassaflödet
till följd av det samarbete som ingicks med Aggregate Media under
våren 2019. Vi är också betydligt mer kostnadseffektiva i vår
digitala marknadsföring och får mer relevant trafik för våra
genomförda marknadsinvesteringar och vår digitala annonsering.

Sammanfattningsvis ser vi en del positiva indikationer även om den
omfattande omställning vi genomför kommer att ta tid och åtgärderna
initialt belastat resultatet negativt. Den egna
detaljhandelsverksamheten börjar visa förbättring, där vi trots lägre
försäljning från butiksstängningar ökar resultatet - en effekt av
åtgärdsprogrammet och en mer effektiv drift av vår egen webbshop.
Fler pusselbitar ska på plats innan koncernen kan notera en kännbar
vändning, men vi ser tydliga bevis på att vi är på rätt väg.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq
Stockholm, small cap.

Vår strategi

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta
kollektioner, stärka varumärket samt utveckla befintliga och nya
försäljningskanaler och modeller. Företagskulturen ska präglas av
kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. I slutet av
2018 formulerade Odd Molly en uppdaterad tillväxtstrategi för att
stärka digital och internationell tillväxt med minskad kostnadsmassa,
komplexitet och kapitalbindning:

Varumärke och sortiment Odd Molly ska stärka varumärkespositionen med
ett mer renodlat sortiment.

Kanaler Odd Molly ska tydliggöra kanalstrategin med fokus på online -
genom att öka egen e-handel och minska antalet egna butiker.

Expansion Odd Molly ska fokusera på internationell tillväxt genom
licensmodell utanför strategiska huvudmarknader.

Hållbarhet Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet,
driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov
och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra
verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter

från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till
www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/resultat-fortsatt-paverkat-av-pag...
https://mb.cision.com/Main/495/2882207/1090870.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.