Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Odd Molly: Tungt år bakom oss - tydlig plan framåt

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 14 februari 2019

1 OKTOBER- 31 DECEMBER 2018

· Den totala nettoomsättningen minskade med 27 procent till 65,7
MSEK (89,6).

· Bruttovinstmarginalen ökade till 52,4 procent (51,6).
· Rörelseresultatet uppgick till -22,6 MSEK (-11,1).
· Resultat efter skatt uppgick till -20,7 MSEK (-9,2).
· Resultat per aktie uppgick till -2,46 SEK (-1,60).
· Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2018 i likhet med för räkenskapsåret 2017.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018

· Den totala nettoomsättningen minskade med 20 procent till 346,9
MSEK (432,1).

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (53,9).
· Rörelseresultatet uppgick till -60,6 MSEK (-4,5).
· Resultat efter skatt uppgick till -53,5 MSEK (-6,3).
· Resultat per aktie uppgick till -7,52 SEK (-1,09).
Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Under året har en strategisk översyn av affärsmodellen gjorts som
bland annat resulterat i ett större åtgärdsprogram samt att en
licensmodell tagits fram för implementering på flertalet
internationella marknader. Odd Molly blir i och med dessa initiativ
ett mer renodlat och effektivt företag med fokus på digital
försäljning, varumärke och sortiment samtidigt som risk och
kapitalbindning minskar.

· I oktober ingicks avtal med en operatör i Portugal och Spanien som
under licensmodellen tog över försäljningen till återförsäljare på
dessa marknader samt driften av befintlig butik på El Corte Inglès i
Lissabon. I februari ingicks licensavtal med befintlig partner i
Tjeckien, Slovakien och Ungern där denne fortsätter driva befintliga
och, i förekommande fall, nya Odd Molly-butiker på respektive
marknad.

· Implementering av åtgärdsprogrammet med syfte att minska
komplexitet, kapitalbindning och driftskostnader med omkring 50 MSEK
på helårsbasis har inletts. En betydande del av besparingarna kommer
från en väsentlig konsolidering av bolagets butiksnät och fortsatt
optimering och anpassning av sortimentet. Effekterna realiseras
successivt under 2019 med tyngdpunkt under andra halvåret.
Omstruktureringskostnader om 5,8 MSEK reserverades i det tredje
kvartalet.

· I linje med strategin att säkra en fortsatt stark position och
fysisk närvaro för varumärket, samtidigt som antalet butiker som
drivs av bolaget minskar, öppnades i februari en Odd Molly-butik på
varuhuset NK i Stockholm i regi av en återförsäljare.

Kommentar från VD

Omställningsarbete - steg för steg mot en snabbare, effektivare och
mer kapitalsnål verksamhet

Odd Molly avslutar 2018 i linje med den svaga trenden från föregående
kvartal, till följd av en utmanande marknad och ett påbörjat
genomgripande omstruktureringsarbete vars positiva effekter
realiseras successivt under 2019 med tyngdpunkt under andra halvåret.
Åtgärdsprogrammet, som annonserades i oktober, implementeras enligt
plan och syftar till att med accelererad kraft styra om
affärsmodellen, förenkla verksamheten och reducera kostnader med
cirka 50 MSEK på årsbasis. Det innebär bland annat att vi minskar
både sortimentsbredd och butiksnät väsentligt.

Omställningen påverkar försäljningen, även i de butiker som ännu inte stängt. Odd Mollys totala nettoomsättning under fjärde kvartalet minskade med 27 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultatet blev -22,6 MSEK. Vi såg inte lika stor positiv försäljningseffekt vid de ordinarie rea-perioderna den här hösten som föregående år, vilket påverkade försäljningen negativt, men däremot ledde till en förbättrad bruttovinstmarginal.

Omstruktureringsarbetet innebär både besparingar och omprioriteringar
för selektiva satsningar. Vi styr om vår affärsmodell genom att
arbeta med utvalda licenstagare för att stärka Odd Mollys
internationella fotfäste och samtidigt driva onlineförsäljningen
själva. Odd Molly blir ett mer renodlat företag med fokus på digital
försäljning, varumärke och sortiment.

Online

I linje med vårt strategiska fokus på ökad digital försäljning har vi
förstärkt ledningsgruppen med en e-handelschef, som tillträdde i
februari och som tillför mycket kompetens och erfarenhet på
strategisk och operationell nivå.

Sortiment och varumärke

Odd Molly har nått en stark kännedom, framför allt i Skandinavien, men
för att nå en bättre utveckling här och internationellt behöver vi
stärka varumärket. Därför är jag glad att vi under kvartalet inlett
arbetet med ett omtag och påbörjat vitaliseringen av Odd Molly som
varumärke. Det nya uttrycket, representerat av starka ambassadörer,
kommer börja synas under första kvartalet 2019. Samtidigt fortsätter
vi att optimera och anpassa sortimentet utifrån strategin, marknadens
förutsättningar och kundens köpbeteende vilket även kommer ge
gynnsamma effekter på kostnadsmassan.

Licens och samarbeten

Licensmodellen är kapitalsnål och skapar väsentligt bättre
förutsättningar för en lokal partner att växa och investera i
varumärke och distribution. Med en lokal partner som bygger närvaro
och varumärkeskännedom i marknaden får vi stöd till en positiv
utveckling av vår egen e-handel (oddmolly.com) som vi fortsätter att
driva själva. Först ut att konverteras till licensmarknader är
Portugal och Spanien, Tjeckien, Slovakien och Ungern. I februari
öppnades en Odd Molly-butik på NK i Stockholm som drivs av en av våra
mångåriga återförsäljare.

Sammanfattningsvis stänger vi nu 2018, ett omställningsår med minskad
försäljning och negativt resultat - men framförallt med en ny
strategi med syfte att bli snabbare, effektivare och mer
kapitalsnåla. Vi följer vår nya plan med tydligt mål, medvetna om och
ödmjuka inför att det tar tid att ändra en affärsmodell. Resan med
Odd Molly fortsätter för vi vet att världen behöver fler Mollys!

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

OM ODD MOLLY

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når drygt 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq
Stockholm, small cap.

VÅR STRATEGI

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta
kollektioner, stärka varumärket samt utveckla befintliga och nya
försäljningskanaler och modeller. Företagskulturen ska präglas av
kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. I slutet av
2018 formulerade Odd Molly en uppdaterad tillväxtstrategi för att
stärka digital och internationell tillväxt med minskad kostnadsmassa,
komplexitet och kapitalbindning:

Varumärke och sortiment Odd Molly ska stärka varumärkespositionen med
ett mer renodlat sortiment.

Kanaler Odd Molly ska tydliggöra kanalstrategin med fokus på online -
genom att öka egen e-handel och minska antalet egna butiker.

Expansion Odd Molly ska fokusera på internationell tillväxt genom
licensmodell utanför strategiska huvudmarknader.

Hållbarhet Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet,
driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov
och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra
verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/odd-molly/r/tungt-ar-bakom-oss---tydlig-plan-f...
https://mb.cision.com/Main/495/2740807/990865.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.