Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

ODDO BHF: Utökar ESG-integrering till räntefonder

Uppdragsartikel - finansierad av ODDO BHF AM SAS.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) ODDO BHF AM har utvidgat sin ESG-integrering som
hädanefter kommer att inkludera kreditportföljer bestående av investment
grade (investment grade credit portfolios). ODDO BHF Euro Corporate Bond blir
den första fixed income-fonden som använder ESG-integrering i sin
investeringsprocess. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet har ESG-integreringen hittills endast omfattat
fondbolagets aktiestrategier. Sammantaget förvaltar ODDO BHF AM cirka 7,5
miljarder euro i tillgångar som integrerar ESG-kriterier, vilket motsvarar 12
procent av kapitalförvaltarens totala tillgångar under förvaltning.

I pressmeddelandet beskrivs de olika stegen i ESG-processen vad gäller
ränteförvaltningen. För euro-företagsobligationer inom investment grade
börjar processen med en "negativ screening", där exkludering av emittenter
som anses ha mycket höga ESG-risker sker. I ett nästa steg kompletterar
ESG-analysen den fundamentala kreditanalys som ligger till grund för
portföljens sammansättning.

Enligt pressmeddelandet medför ESG-rankingen inom aktier konsekvenser för
värderingarna, medan ESG-rankingen inom företagsobligationer påverkar
emittentens viktning i portföljen. Vidare nämns att förvaltningen i bägge
fallen ämnar begränsa ESG-specifika risker och bidra till hållbara mål.

Bastian Gries, chef för företagsobligationer inom investment grade på ODDO BHF
AM GmbH, konstaterar att ESG-ränteindex (ESG fixed income indices) historiskt
sett har genererat en prestation som liknar bredare kreditindex. På längre
sikt menar han emellertid att ESG-integrering förbättrar portföljens kvalitet
genom att ytterligare minska företagsspecifika exekveringsrisker. Enligt
Bastian Gries är kapitalförvaltaren övertygad om att ESG-integreringen
ytterligare kommer att stärka ODDO BHF:s "väletablerade investeringsprocess,
vilket kommer att leda till ännu robustare investeringsresultat framöver".

Nicolas Jacob, chef för ESG Research på ODDO BHF AM SAS, kallar
implementeringen av ESG inom investment grade-portföljerna för ett naturligt
steg för den europeiska kapitalförvaltaren. Samtidigt menar han att denna
trend syns hos institutionella investerare samt återspeglas i en ökande
efterfrågan. Han tillägger också att företaget, som tidig tillämpare av
ESG-standards i kapitalförvaltningsprodukter, är väl förberedda inför
framtida regleringskrav, driver av exempelvis EU-kommissionens nyligen
presenterade handlingsplan för hållbar finansiering (sustainable finance).

Pressmeddelandet beskriver hur bolagets ESG-integrering vilar på två pelare.
Den första pelaren, "best-in-universe", innebär att varje tillgång rankas i
förhållande till hela investeringsspektrumet och inte enbart värdepapper i
sin egen sektor. Vidare beskrivs att portföljförvaltarna utvärderar
sektorspecifika risker och möjligheter relaterade till ESG-kriterier. Denna
kvalitativa analys uppges bidra väsentligt till ODDO BHF AM:s proprietära
ESG-plattform, en modell som fokuserar på 42 olika kriterier. Baserat på
analysen tillämpas ett ESG-betyg på "alla värdepapper i det investerbara
universumet" samt påverkar portföljernas uppbyggnad.

Den andra pelaren inom ESG-integrering, "företagsengagemang", innebär enligt
pressmeddelandet att fondförvaltarna genom regelbundna möten med
portföljbolagen betonar vikten av ESG-risker och främjar "positivt
ESG-momentum".

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.