Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-04

Oden Control: Inbjudan till Årsstämma i Oden Control AB

Aktieägarna i Oden Control AB 556529-7057, inbjuds härmed till
årsstämma den 22 april 2016 kl. 16.00

Plats: Nykvarns Praktiska Gymnasium, Norra Bruksgatan 2,15533 Nykvarn

Aktieägare som önskar delta, ska senast kl. 12.00 den 15 april 2016
vara införd i den av Euroclear förda aktieboken, samt vara anmäld
till bolaget.

Anmälan görs till oden@odencontrol.com eller per post till Oden
Control AB, Norra Bruksgatan 2, 15533 Nykvarn.

Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande att justera protokollet
5. Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) Ansvarsfrihet till styrelseledamöterna i styrelsen och verkställande direktören
1 januari till 31 december 2015

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i
förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt i förekommande
fall revisorer och

revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Stämman avslutas
Nykvarn mars 2016

STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oden-control/r/inbjudan-till-arsstamma-i-oden-...
http://mb.cision.com/Main/11535/9948810/496225.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.