Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-03

ODI Pharma: ODI Pharmas nyemission inför notering kraftigt övertecknad

Teckningstiden i ODI Pharma AB:s ("ODI Pharma" eller "Bolaget")
nyemission inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 30
december 2019. Intresset var betydande och Bolaget kan idag meddela
att nyemissionen om högst cirka 25 MSEK tecknades till cirka 383
procent (inkl. teckningsåtaganden), innebärande att ODI Pharma
tillförs cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Den del av
erbjudandet som gjordes tillgängligt för allmänheten (dvs. ej inkl.
teckningsåtaganden), som omfattade cirka 7,5 MSEK, tecknades till 1
039 procent. ODI Pharma tillförs genom nyemissionen cirka 1 360 nya
aktieägare.

Derek Simmross, VD för ODI Pharma, kommenterar

"Jag vill inleda med att tacka alla som visat intresse i Bolaget genom
att delta i ODI Pharmas nyemission - det är fantastiskt roligt! Vi är
mycket glada för utfallet i kapitalanskaffningen och ser nu framemot
att med de anskaffade medlen driva verksamheten framåt och att hjälpa
patienter i Polen som första marknad."

Teckning och tilldelning

Nyemissionen, som omfattade högst totalt cirka 25 MSEK, tecknades till
cirka 95,8 MSEK (inklusive teckningsåtaganden om cirka 17,5 MSEK).
Tilldelning av totalt 2 720 000 aktier har beslutats av styrelsen i
enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet.
Härigenom kommer ODI Pharma att erhålla 25 024 000 SEK före
emissionskostnader om cirka 2,45 MSEK.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 3 januari 2020.

Notering på Spotlight Stock Market

Första dag för handel i ODI Pharmas aktier på Spotlight Stock Market
är beräknad att bli den 23 januari 2020. Kortnamnet för aktien kommer
att vara "ODI" och ISIN-koden är SE0013409760.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att nyligen genomförd nyemission registrerats på Bolagsverket
kommer ODI Pharmas totala antal aktier att uppgå till 15 220 000
stycken och aktiekapitalet i Bolaget kommer efter registrering att
uppgå till 608 800,00 SEK.

Flaggning i ODI Pharma

Med anledning av nyemissionen uppstår flaggning för ODI Pharmas VD
Derek Simmross och styrelseordförande Volker Wiederrich. Derek
Simmross och Volker Wiederrichs respektive ägande i ODI Pharma
uppgick före nyemissionen till vardera 50 procent av aktier och
kapital i Bolaget. Efter nyemissionen uppgår Derek Simmross och
Volker Wiederrichs respektive ägande till vardera cirka 42 procent av
aktier och kapital i Bolaget.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets &
Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare I nyemissionen och den
planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.com

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Denna information är sådan information som ODI Pharma AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 januari 2020.

ODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och
parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter
med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i
Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma
avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett
konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed
bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI
Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den
medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa
produkter för de europeiska patienter i behov. Företaget kommer att
fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i
branschen för att uppnå sina mål.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odi-pharma/r/odi-pharmas-nyemission-infor-not...
https://mb.cision.com/Main/19043/3001008/1169559.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.