Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Odin Sverige steg 7,2 procent i januari, avyttrat Latour och ökat i Dometic, Handelsbanken och Hexagon

Odin Sverige steg 7,2 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet
ökade 7,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet bakom fonden har valt att avyttra Latour samt öka i
Dometic, Handelsbanken och Hexagon.

"Latour är ett bra företag med en fantastisk historisk utveckling, men med
tanke på att vi äger en stor del av Latours portfölj direkt (Assa Abloy,
Sweco, Securitas), kombinerat med att vi ser bättre möjligheter i andra
aktier, valde vi att sälja", kommenterar förvaltaren Vegard Søraunet.

De främsta bidragsgivarna för fondens del under månaden var Intrum,
Ahlström-Munksjö och Essity. På minussidan märktes endast Sweco, Oriflame
och Byggmax.

Sweco föll efter att ha meddelat att företagets CFO slutar efter 11 år,
något man själva ser som odramatiskt vid första anblick.

Oriflame däremot föll efter att ha meddelat lägre försäljning i Asien och
Turkiet.

"Turkiet har varit problematiskt sedan tidigare, men nu verkar det som att
även Kina blir mer utmanande. Vi följer utvecklingen på de marknaderna
nära", kommenterar Søraunet.

Byggmax lyfts fram i positiva ordalag. Bolaget började året med en
prisökning men sjönk över 7 procent när bolaget redovisade siffror för
fjärde kvartalet.

"Både försäljning och resultat ökade, men styrelsen väljer att inte betala
utdelning 2019. Anledningen är att företaget fortfarande ser goda
tillväxtmöjligheter och behåller sin ekonomiska flexibilitet, vilket vi ser
positivt på", kommenterar Søraunet.

Byggmax har haft ett tufft 2018 med minskad försäljning och fallande
marginaler.

Mycket av detta anses bero på det ovanliga vädret, men också en betydande
omstrukturering av Skånska Byggvaror.

"Nu ser det ut som om denna omstruktureringen är färdig, så vi tror att
2019 blir ett spännande år för bolaget", bedömer förvaltaren.

De största innehaven per utgången av månaden var Beijer Alma, Beijer Ref
och Lifco med portföljvikterna 6,5, 4,7 respektive 4 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF