Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

OECD: AKTIV FINANSPOLITIK KAN LYFTA TRÖG GLOBAL TILLVÄXTTAKT

STOCKHOLM (Direkt) Den globala tillväxten är fortsatt trög men kan lyftas av
mer aktiv finanspolitik, bland annat i USA, tillsammans med ökad handel och
strukturreformer.

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i
höstprognosen, Economic Outlook, som presenterades på måndagen.

Den globala tillväxten väntas uppgå till 2,9 procent i år, 3,3 procent nästa
år och 3,6 procent år 2018. I septemberprognosen spåddes 2,9 i år och 3,2
procent nästa år.

Prognosen för OECD-området är en BNP-tillväxt på 1,7 procent 2016, 2,0 procent
2017 och 2,3 procent 2018.

OECD noterar att den globala tillväxten de senaste fem åren tycks ha fastnat i
en "lågtillväxtfälla", och ihållande svaga utfall har tyngt de framtida
tillväxtförväntningarna.

Den globala handeln och investeringarna har varit svaga, vilket dämpat
utvecklingen för produktivitet och löner som krävs för en uthållig
konsumtionstillväxt.

För att säkra en exit från den lägre jämviktsnivån för tillväxten så behövs
det en effektiv och kollektiv ansträngning för att stötta den samlade
efterfrågan på kort sikt och höja den potentiella tillväxten på lång sikt.
Den expansiva penningpolitiken behöver kompletteras med ökad användning av
finanspolitiskt utrymme och mer ambitiösa strukturreformer, och undvika att
handelsprotektionismen sprider sig.

Störningar på finansmarknaderna och utsikterna för större volatilitet
indikerar att det inte finns utrymme för att lätta på penningpolitiken bortom
de nuvarande planerna i de större utvecklade ekonomierna.

I stället bör länderna använda de låga räntorna för att öka investeringarna
och höja tillväxttakten på sikt. Den negativa utvecklingen för handeln bör
också vändas, med bättre fördelning av vinsterna från detta.

"En djärv och sammanhängande användning av penning- och finanspolitiken och
strukturreformer bör kunna höja tillväxtutsikterna och minska riskerna, och
därmed få den globala ekonomin på en uthålligt högre tillväxtbana", skriver
OECD.

I USA har tillväxten fått stöd av solid konsumtion och jobbtillväxt
tillsammans med minskad motvind från en nedgång i energiinvesteringarna.
Väntade finanspolitiska stimulanser, via ökade offentliga utgifter och
skattesänkningar, väntas stöd åt den inhemska efterfrågan kommande år. BNP
väntas öka 2,3 procent 2017 och 3,0 procent 2018.

Japan väntas ha en fortsatt trög utveckling med BNP-tillväxt under 1 procent i
spåren av tidigare yenförstärkning och svag extern efterfrågan, vilket nu
lättar. Nyckelfrågan är fortsatt i vilken mån som kapacitetsbrister och
bättre vinstnivåer slår igenom i företagsinvesteringar och löner.

I euroområdet väntas tillväxten uppgå till 1,6-1,7 procent under
prognosperioden. Trots expansiv penningpolitik och vissa finanspolitiska
lättnader så förbli den inhemska efterfrågan dämpad, i spåren av fortsatt
svaga investeringar, hög arbetslöshet och stor andel problemlån i vissa
länder.

Exporten väntas gynnas av bättre USA-efterfrågan, men negativa effekter från
Storbritannien efter Brexit och osäkerhet om EU:s framtida väg väntas bli
tydligare kommande år. Ett mer robust användande av finanspolitiskt utrymme
skulle stärka utsikterna för såväl EU som resten av världen.

I Kina väntas en fortsatt inbromsning och omställningen till ökad inhemsk
efterfrågan är fotsatt en utmaning. I Indien hålls tillväxttakten uppe medan
Brasilien och Ryssland väntas visa en långsam återhämtning.

Sammantaget kan ökade stimulanser i USA öka global BNP-tillväxt med 0,1
procentenheter i år och 0,3 procentenheter nästa år, medan fortsatta
stimulanser för ökad efterfrågan i Kina kan öka tillväxttakten med 0,2
procentenheter per år.

Inflationstrycket väntas samtidigt vara dämpat i de flesta ekonomier. Den
totala inflationen har börjat stiga, vilket däremot främst återspeglar högre
råvarupriser. Kärninflationen har varit jämförelsevis stabil på låga nivåer,
vilket återspeglar lediga resurser och svagt globalt pristryck.

OECD noterar att det tunga förlitandet till penningpolitiken de senaste åren
för att stötta efterfrågan och höja inflationen har ökat riskerna för
störningar. I praktiken har därmed utrymmet för ytterligare stimulanser, utan
kraftigt stöd från finans- och strukturpolitiken, blivit uttömt.

I USA väntas Federal Reserve höja styrräntan gradvis till 2 procent i slutet
av 2018. Bank of Japan, ECB och Bank of England väntas hålla sina styrräntor
oförändrade under hela prognosperioden. ECB väntas förlänga, men inte utöka,
sina tillgångsköp bortom den nuvarande slutpunkten i mars 2017.

OECD skriver att om förväntningarna om högre tillväxt framöver infrias, vilket
tillåter penningpolitiken att normaliseras i USA, så kan det minska en del
risker på finansmarknaderna. Ökad divergens i penningpolitiken kan däremot i
sig skapa nya spänningar, samtidigt som Brexit ökat osäkerheten i Europa.

Bild: OECD-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.