Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

OECD: BNP steg med 0,7 % i årstakt under 4 kv 2012

(SIX) BNP-tillväxten i OECD-länderna sjönk till +0,7 procent
i årstakt under fjärde kvartalet 2012, enligt statistik från
OECD. Kvartalstakten uppgick till -0,2 procent.

Det var den första nedgången sedan det kraftiga fallet under
det första kvartalet 2009 när ekonomin inom OECD krympte med 2,3
procent.

Under det tredje kvartalet 2012 uppgick årstakten till +1,2
procent och kvartalstakten till +0,3 procent.

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation vars medlemsländer
står för omkring två tredjedelar av världens produktion av varor
och tjänster.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.